Voor SOVON geeft de vogelwerkgroep van het IVN Nieuwkoop in de wintermaanden geregeld uitvoering aan slaapplaats­tellingen. Er zijn een aantal soorten vogels, die op de dag ergens in bv. de weilanden fourageren en later in de middag naar een locatie toe gaan om te overnachten. Smienten en Ganzen overnachten heel graag midden op groter open water, waar ze zich veilig wanen, Grote Zilverreigers zoeken een hogere bossage op waar ze liefst met meerderen overnachten etc.
SOVON stelt voor dit onderzoek data vast en de soorten die dan gemonitord dienen te worden en doet een beroep op vogelaars, die hierbij willen helpen.
Onze laatste telling is uitgevoerd op maandag 26 februari 2018.

 

 

2017

 

 

Beste waarnemers en verdere belangstellenden,

Het was echt guur met die harde snijdende wind uit het oosten.
Dit was bepaald geen pretje voor de waarnemers en ook niet voor onze Grote Zilverreigers.
Op de eerste plaats mijn complimenten voor de waarnemers om deze laatste telling van dit seizoen toch maar weer onder deze omstandigheden uit te voeren.

 • Hans en ondergetekende zijn Yfke bij het veenwater achter De Hoef gezelschap gaan houden. Joke had helaas af moeten laten weten vanwege een oogoperatie.Om zes uur waren er al 5 Grote Zilverreigers over gekomen en in het weiland aan de westzijde van de Hogedijk neergestreken. In de bosschage zat nog niets. De vier van de vijf reigers in het weiland verdwenen stiekem, maar de laatste zagen we richting zuiden gaan. De bosschage is door geen enkele Zilverreiger bezocht. Hoger in de bomen was het waarschijnlijk veel te guur, maar ook onderin is er geen enkele komen kijken.
 • Jos melde er 3 in het bosje achter aannemer Koeleman aan de Kromme Mijdrecht.
 • Kars zag er bij aankomst in Westveen 1 in de bomen zitten, maar die was toch plotseling vertrokken om een meer behaaglijkere plaats te zoeken.
 • Jan en Peter die op de Uitweg stonden zijn uiteindelijk maar een stukje het Pietersepad opgelopen en ontwaarden daar laag in de bomen drie goed verstopte exemplaren.
 • Wim en An zagen vanaf de Hollandse kade geen Zilverreigers De Pot in gaan, maar wel 20 Aalscholvers.
 • Pauline en Job hadden bij de Koekoek helemaal geen Grote Zilverreigers en Aalscholvers zien vliegen, maar wel heel erg genoten van de prachtige luchten.
 • Hans had vanaf de werft bij Schouten wel heel wat Grote Zilverreigers waargenomen. Hij had een aantal over zien vliegen en 44 de gaatjes van Frenk in zien vliegen. Daarnaast zaten er zo'n 20 Aalscholvers toen hij begon te tellen.
 • Paul had er vanaf de kano-overdraagplaats aan De Ziende 15 achter het reigerbos zien neerdalen, zeer waarschijnlijk in de gaatjes van Frenk.
 • Wijnand, die helaas officieel niet aan de telling mee zou doen, was langs De Ziende gekomen en zag op het land van boer kaptein richting gaatjes van Frenk een 50 Grote Zilverreigers half verscholen onder de bomen.
  Met elkaar hebben er dus zo'n 44+ 15 + 50 = 109 Grote Zilverreigers in en nabij de Gaatjes van Frenk overnacht en ca. 20 Aalscholvers.

Ja en hoeveel hebben er nu totaal geslapen?
Zeker is:

 •   3 aan De Kromme Mijdrecht door Jos waargenomen.
 •   3 in Westveen gezien door Jan en Peter en
 • 109 in de gaatjes van Frenk.

Totaal dus 115, waarbij ik toch vermoed dat er nog meer ergens diep verscholen een beetje uit de wind hebben overnacht.
Helaas hebben we ze niet mogen waarnemen!

Nogmaals alle waarnemers heel erg bedankt en hopelijk mag ik volgend seizoen weer op jullie rekenen.

Met vriendelijk groet,

Joop

 

 

Beste waarnemers en verdere belangstellenden,

Bij dat mooie droge en bijna windstille weer vond ik het geen straf om een uurtje te mogen posten voor onze Grote Zilverreigers. Aan de oostzijde van ons gebied vielen de aantallen wat tegen, maar zowel vanuit De Meije alsook vanaf de kano-overdraagplaats aan de Ziende was het aankomen bij de Gaatjes van Frenk spectaculair.

 • Joke moest het helaas door griep af laten weten, maar Yfke stond er op tijd om het Veenwater op de hoek van de Oude Spoorbaan/Hoogedijk in de gaten te houden. Hans en ondergetekende zijn niet aan de achterkant van De Groene Jonker blijven posten, maar doorgereden om Yfke gezelschap te houden. Onderweg zagen we er hier en daar al wel in de weilanden staan, hetgeen ons goede hoop gaf, dat het een goede avond zou worden. Helaas kwamen er slechts 10 naar het Veenwater om te slapen.
 • In het bosje achter aannemer Koeleman aan de Kromme Mijdrecht kwamen er 19 slapen.
 • In Westveen naast de Visotter was het ook niet druk. Daar werden er 17 gemeld.
 • Gelukkig zag Jan er één de Uitweg oversteken en De Pot in gaan.
 • Wim en An zagen er vanaf de Hollandsekade geen De Pot in gaan.
 • Zaten ze er al of hebben er in de Pot dit keer maar heel weinig geslapen? Gelukkig zagen Wim en An nog wel 11 Aalscholvers de Pot in trekken.
 • Job en Pauline, die bij de Koekoek stonden, zagen 9 Grote Zilverreigers waarschijnlijk naar de Gaatjes van Apeldoorn gaan om daar te gaan slapen. Ook trokken daar 9 Wilde Zwanen over. Waar die zijn gaan slapen blijft gissen.
 • Het ondiep werd dit keer niet door de Grote Zilverreigers opgezocht, maar nu waren de Gaatjes van Frenk weer aan de beurt.Zowel vanuit de Meije als vanaf de kano-overdraagplaats aan de Ziende moesten ze geduld hebben en was er nauwelijks sprake van voor verzameling in de omliggende weilanden. Het was al over vijven, toen er plotseling een flinke groep Grote Zilverreigers boven de Gaatjes van Frenk onrustig heen en weer vlogen. Het begon met ca. 20 stuks en groeide uiteindelijk uit tot 70. Pas een kwartiertje durfden ze het toch aan en doken gezamenlijk in één keer de Gaatjes van Frenk in. Daarna zijn er nog 18 in twee groepjes binnen gekomen.

Gisteren was het te mistig om te kijken of dit schouwspel zich wellicht zou herhalen en nu vanmiddag helaas weer.Hou het in de gaten en misschien herhaalt het zich.
Met elkaar zagen we dit keer dus 144 Grote Zilverreigers hun slaapplaats opzoeken en de verdeling vind je op bijgesloten spreadsheet.

Alle waarnemers weer heel hartelijk dank voor jullie inzet en ik hoop midden februari 2018 weer op jullie te mogen rekenen voor de derde telling deze winter.
Allen hele fijne feestdagen en een goed begin van 2018.

Met vriendelijk groet,

Joop

 

 

Hallo Beste waarnemers,

We hadden in elk geval prachtig weer en mochten genieten.
Wat hebben we zoal waargenomen?

 • Joke en Yfke zagen bij het Veenwater op de hoek van de Oude Spoorbaan/Hogedijk eerst 9 Aalscholvers binnen komen en daarna 17 Grote Zilverreigers.
 • bij het bosje achter aannemer Koeleman aan de Kromme Mijdrecht, waar het vorig jaar aldoor heel rustig was had Jos het druk. Hij telde nu maar liefst 30 Grote Zilverreigers.
 • Joop, die op de Hogedijk aan de achterzijde van de Groene Jonker stond, vlak bij het gemaal De Kromme Mijdrecht, had vanaf het begin in het weiland tussen de Hogedijk en de Kromme Mijdrecht één Grote Zilverreiger. Om 18:45 vertrok die richting het bosje, waar Jos Pouw stond.
 • Kars Wilms zag er 39 Westveen binnen komen om daar te gaan slapen.
 • Jan Vork en Peter Pieterse hadden het rustig op de uitweg. Zij noteerden slechts 4 overtrekkende Aalscholvers, die De Pot op gingen zoeken.
 • An en Wim den Beer hebben aan de Hollandschekade genoten en zagen 2 Aalscholvers en 14 Grote Zilverreigers De Pot in trekken.
 • Jacques de Raad, die bij Koekoek had gepost, zag 5 Grote Zilverreigers binnen komen, maar heeft niet precies kunnen constateren waar die gingen slapen.
 • Wijnand en Hans hadden het achter op de werft bij Schouten heel druk. Zij zagen geen Aalscholvers maar wel 80 Grote Zilverreigers het Ondiep intrekken.
 • Paul van Hoek, die alleen aan de Ziende stond, heeft wel het e.e.a. gezien, maar diezelfde werden ook genoteerd in die 80 van Wijnand en Hans.

Met elkaar zagen we dus 15 Aalscholvers hun slaapplaats opzoeken en maar liefst 185 Grote Zilverreigers verdeeld als in de tabel aangegeven. Niet zoveel als vorig jaar in oktober, maar toch voor oktober een behoorlijk aantal.
Allen weer heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet en tot half december voor de volgende telling.

Met vriendelijk groet,

Joop

 

2016

 

 

Beste waarnemers en andere belangstellenden,

Ja, niet helemaal gelukkig gekozen qua weer, maar achteraf viel het toch mee. Het was guur op de vlakte, maar we hebben het droog gehouden.
Naast onze standaard waarnemingslocaties:

 • heeft Martijn gepost aan de Milandweg op dat pad naar dat gemaalte aan De Grecht. Hij heeft vanaf daar de nessen aan de Grecht in de gaten gehouden. Helaas geen slaapplaats van Grote Zilverreigers kunnen ontdekken.
 • ondergetekende is met toestemming van NM met Anton Martens gepost achter de Hollandse Boerderij in De Meije om vanaf daar de Kadelanden in de gateen te houden. We stonden lekker hoog op de brug over een wetering (wel guur !) en hadden vanaf daar, zeker met telescoop een goed overzicht. We zagen de kerk van Zegveld, de Jachthaven van Woerden, de hele kade en zo rond naar Bodegraven. In de weilanden stonden zo'n 10 Grote Zilverreigers, die stuk voor stuk vertrokken waren. Alle bosjes van de kade goed met de scoop bekeken, maar daarin geen slapende Grote Zilvers kunnen ontdekken.

En hoe was het met onze standard waarnemingslocaties:

 • Joke en Ylva hadden het bij het Veenwater nu heel rustig. Geen Grote Zilverreiger te zien.
 • Jos had het vanaf de Kromme Mijdrecht nu gelukkig weer beter. Na in de bossage achter aannemer Koeleman vorig najaar geen of één Grote Zilverreiger te scoren, had hij er nu weer 14.
 • Kars had er naast de Visotter maar liefst 52, waarvan er een aantal ook door Jan en Peter gespot werden.
 • Jan en Peter zagen naast eerder genoemde Grote Zilverreigers vanaf de Uitweg ook nog 8 Aalscholvers De Pot invliegen.
 • Helaas is er aan de Hollandsekade niet gepost.
 • Job heeft wel gepost bij De Koekoek, maar helaas was daar niets te noteren.
 • Vanaf het erf bij Schouten in de Meije hebben Hans en Wijnand 36 Grote Zilverreigers een bosje in de Gaatjes van Frenk op zien zoeken onder toezicht oog van twee Blauwe Kiekendieven, die daar bijna continue rondcirkelden. Met de scoop zagen we ze heel goed zitten.
 • Vanaf de kano-overdraagplaats aan de Ziende zag Paul 35 Grote Zilverreigers binnen komen, die zich ook nog eens gingen verplaatsen. Uiteindelijk heeft hij de witte stippen, die hij door de scoop kon waarnemen geteld en kwam daarbij op minimaal 55 Grote Zilverreigers.
 • In de waarnemingen van Paul en die van Hans en Wijnand zitten waarschijnlijk geen dubbeltellingen. Beide zagen ze vanaf hun waarnemingspunt aan de voorkant van de bossage zitten. Hans en Wijnand op een kluitje en Paul waarschijnlijk in een aangrenzend stukje bos verspreid over zo'n 100 mtr.

Met elkaar hebben we dus zo'n 157 Grote Zilverreigers waargenomen.Zij die scoorden werden natuurlijk al rijkelijk beloond met het waarnemen van deze mooie vogel, maar ook voor die mensen, die dit keer helaas niet scoorden weer heel veel dank voor jullie inzet.

Met vriendelijk groet,

Joop

Beste waarnemers en anderen,

Het was gelukkig droog en niet echt koud, maar het was geen mooie lucht waar voor de Grote Zilverreigers zich echt vroeg aftekenden.Op de slaapplaatsen tegenover de bossages zag je ze gelukkig beter.
Het resultaat was als volgt:

 • Joop en Hans stonden aan de Spoorbaan achter De Hoef om vanaf daar het Veenwater aan de Hogedijk in de gaten te houden.Ze zagen er 22 binnen komen hoofdzakelijk tussen 18:15 en 18:40. Eigenlijk vrij vroeg.
 • Jos zag er in het bosje achter aannemer Koeleman slecht 4 neerstrijken.
 • Kars Wilms die met een vriend vanaf de overkant van de Kromme Mijdrecht de bosjes naast De Visotter in de gaten probeerde te houden kon het in eerste instantie door het hoge riet en de knotwilgen aan de overkant heel slecht zien en is uiteindelijk met een roeibootje de Kromme Mijdrecht overgestoken om vanaf daar verder te tellen. Hij kwam op 30 Grote Zilverreigers, maar kreeg niet de indruk echt goed geteld te hebben.
  De avond erop, woensdag is hij met vrouw, Nel en kinderen weer op pad gegaan. In het roeibootje van een daar wonende vriendelijke meneer weer de Kromme Mijdrecht overgestoken en van af daar tussen de Knotwilgen door weer gaan tellen. Hij kwam nu op maar liefst 63 stuks.
 • Jan Vork en Peter Pieterse, die op de Uitweg stonden hadden het heel rustig. Jan had niets te melden.
 • An en Wim de Beer zagen vanaf de Hollandsekade gelukkig toch nog wel wat De Pot in gaan. 7 Grote Zilverreigers en 6 Aalscholvers.
 • Jacques de Raad en Laura Kooistra, die de vakantiegangers Pauline en Job vervingen, hadden het op het parkeerplaatsje De Koekoek aan de Meije ook niet druk. De eerste 20 minuten vlogen er nog 8 Blauwe Reigers over, 1 Aalscholver en 1 Blauwe Kiekendief. Daarnaast nog wat bewegingen van een 150 Kolganzen, die daar zaten. Ik citeer: Na 18:40 uur geen veer meer te zien.
 • Hans Blom, die met vriend, Anton Martens bij Schouten stond, had het gelukkig weer drukker. Bij aankomst werden ze getrakteerd op een luid roepende Grote Bonte Specht en qua Grote Zilverreigers hebben ze er 30 hun slaapplaats rond de Gaatjes van Frenk zien innemen.
 • Paul van Hoek, die met Ton van der Poel aan de Ziende stond heeft ook heel wat mogen noteren.
  9 Aalscholvers zagen ze over trekken, waarvan er slechts 1 in het bosje van de Blauwe Reigers aan de overkant ging zitten om te slapen.Gelukkig was dat met de Zilverreigers anders. De eerste vloog door richting Hans Blom, maar de volgende 18 stuks doken bij de Blauwe Reiger aan de overkant.

Hoeveel hadden we er nu in het totaal ?
Tel ik exact de score van dinsdagavond dan kom ik op 111 Grote Zilverreigers.
Neem ik de gecorrigeerde telling van Kars op woensdagavond dan kom ik op 144 Grote Zilverreigers.
We kunnen dus waarschijnlijk met grote zekerheid zeggen, dat hier in onze omgeving momenteel op zijn minst een 150 Grote Zilverreigers slapen.

Alle waarnemers weer heel hartelijk dank voor jullie inzet en ik hoop op jullie te kunnen rekenen bij de volgende tellingen rond 17 dec. en 25 febr.Exacte datum bepaal ik in overleg vlak voor de door SOVON voorgestelde adviesdatum i.v.m. een beetje redelijk weer en de voorkeur van velen het bij voorkeur niet in het weekend te doen.

Jullie horen van mij en mocht je nog een leuke melding hebben, mijn mailbox is open.

Met vriendelijk groet,

Joop

 

2015

 

Hallo Beste waarnemers,

Op onze IVN vogelwerkgroep avond van donderdag 25 mrt heb ik al een voorlopige terugblik getoond van onze slaapplaatsentelling van maandag 22 februari. Na alle meldingen nog eens goed doorgenomen te hebben en wat telefoontje met een aantal waarnemers gaat mijn eindconclusie er toch veel mooier uitzien en wel als volgt:

 • Joke en Yfke zagen bij het Veenwater op de hoek van de Oude Spoorbaan/Hogedijk 23 Grote Zilverreigers binnenkomen
 • Ik stond op de Hogedijk aan de achterkant van de Groene Jonker en zag weer vanaf daar richting De Kous een Grote Zilverreiger in het weiland staan. Of hij vertrokken is en waarheen heb ik niet geconstateerd.
 • Kars stond aan de Mijdrechtse kant van de Kromme Mijdrecht en heeft er geen zien binnenkomen. Wel ontdekte hij plots, dat ze er al waren en dat ze zich voorverzameld hadden in een weiland naast De Visotter. Toen ze de bomen opzochten voor hun slaapplaats kon hij ze tellen.
 • Jan en Peter hadden het niet druk op de uitweg, maar zagen toch 1 Grote Zilverreiger en 11 Aalscholvers De Pot intrekken.
 • Wim en An hadden het stervens koud aan de Hollandsekade en zagen slechts 1 Grote Zilverreiger en 10 Aalscholvers De Pot in gaan.
 • Dik van Stam en Leen van der Sar stonden in de Meije bij de Koekoek en zagen vanaf daar 5 Grote Zilverreigers een slaapplaats innemen rond de Gaatjes van Apeldoorn.
 • Hans Blom, die vergezeld door Bas Bijl in de Meije op het erf van Schouten stond zag dit keer geen voorverzameling, maar wel 89 Grote Zilverreigers direct de bomen van Het Ondiep in trekken. Daarbij zaten er al zeker een 50 Aalscholvers.
 • Paul en Ingrid, die bij de kano-overdraagplaats aan De Ziende stonden hadden het ook druk. Zij zagen daar 59 Grote Zilverreigers een slaapplaats innemen tussen de daar al op het nest zittende Blauwe Reigers en ook nog eens 79 Aalscholvers.

Voor het bosje achter aannemer Koeleman en De Pot teleurstellen, maar voor de andere locaties een hele leuke telling. In het totaal dus 233 Grote Zilverreiger en bewegingen van 150 Aalscholvers. Op bijgaand spreadsheetje zijn de resultaten van de drie tellingenvan de Grote Zilverreigers van deze winter verwerkt. Allen heel hartelijk bedankt en ik hoop de komende winter weer op jullie te mogen rekenen.

Met vriendelijk groet,

Joop

Hallo Beste waarnemers,

Op woensdag 16 dec. jl. hebben wij rondom Nieuwkoop een slaapplaatsentelling van Grote Zilverreigers uitgevoerd. Het was helaas een donkere middag met zeer matig zicht en daarnaast hadden we te maken met verstoring en onrustig gedrag van de Grote Zilverreigers.

 • Bij het Veenwater op de hoek van de Oude Spoorbaan/Hogedijk, waar Yfke en Joke stonden, zaten al Grote Zilverreigers toen zij daar aankwamen en zij zagen er een 20 bijkomen. Toen kwam er helaas een grote verstoring. Iemand kwam er schapen brengen en er vlogen een 30 Grote Zilverreigers op en vertrokken. Bij het Veenwater hebben dus uiteindelijk geen Grote Zilverreigers overnacht.
 • Jos Pouw, die bij het bosje achter aannemer Koeleman aan de Kromme Mijdrecht stond heeft waarschijnlijk de groep Grote Zilverreigers, die eerst van plan waren bij het Veenwater te gaan overnachten daar binnen zien vliegen. Uiteindelijk heeft Jos in het bosje daar 36 Grote Zilverreigers genoteerd.
 • Naast de Visotter hebben Cees van de Broek en Kars Wilms 31 Grote Zilverreigers zien invliegen.
 • An en Wim den Beer, die aan de Hollandsekade om De Pot in de gaten te houden hadden weer een hele goede score. Zij zagen er maar liefst 41 over komen en de Pot in gaan.
 • Aan de Ziende bij de kano-overdraagplaats was het ook onrustig. Uit de waarnemingen bleken er eerst 19 Grote Zilverreigers in de Kooi te willen gaan slapen, maar tegen vijven vertrokken er 18 in oostelijke richting. Er bleef er uiteindelijk maar 1 over.
 • Vanaf het parkeerplaatsje De Koekoek aan De Meije zagen Pauline en Job er drie richting Gaatjes van Apeldoorn gaan. Vermoedelijk zijn de 18 bij De Ziende vertrokken Zilverreigers ook daar ergens heen getrokken en daarom moeten we concluderen, dat er in het midden van ons plassengebied tenminste 21 Grote Zilverreigers hebben overnacht.

En nog een hele leuke waarneming; Paul van Hoek hoorde vanaf de kano-overdraagplaats aan De Ziende een Waterral in de buurt.

Met vriendelijk groet,

Joop

Hallo Beste waarnemers,

Allen weer heel hartelijk dank voor jullie inzet. Dit keer was het zeker geen ontbering om een uurtje te posten. Het was genieten en vooral voor hen, die de aantallen bijna niet bij konden houden. We hebben met zijn allen toch maar weer 60 Aalscholvers en 201 Grote Zilverreigers een slaapplaats op zien zoeken.

En van welke post is er wat waargenomen:

 • In het Veenwater op de hoek van de Oude Spoorbaan en de Hogedijk scoorden Joke en Yfke minstens 5 Aalscholvers, 27 Grote Zilverreigers en heel leuk ook nog een IJsvogeltje.
 • Jos en of Josephine hadden in het bosje achter Koeleman aan de Kromme Mijdrecht slechts 2 Grote Zilverreigers. Eigenlijk uitzonderlijk weinig voor deze locatie en daarom heeft Jos de volgende ochtend ook nog eens gekeken, maar niets kunnen ontdekken.
 • Aan de achterzijde van de Groene Jonker, waar we standaard altijd 1 Grote Zilverreiger in het weiland scoorden hebben we dit maal niet gepost, want we wilden de post bij de schraallanden aan de Meije bemannen.
 • Cees van de Broek, werd dit maal gezelschap gehouden aan de Kromme Mijdrecht door Kars Wilms en die hebben samen genoten van het binnenkomen van 65 Grote Zilverreigers.
 • Jan Vork en Peter Pieterse hadden het op de Uitweg zoals gebruikelijk weer vrij rustig. Zij zagen 2 Aalscholvers vanuit Westveen De Pot invliegen en 4 Grote Zilverreigers andersom vanuit De pot naar Westveen gaan. Met elkaar hebben er dus waarschijnlijk in de bossage naast De Visotter 69 Grote Zilverreigers overnacht.
 • An en Wim de Beer spotten vanaf de Hollandsekade steeds beter. Zij zagen er 38 De Pot ingaan en omdat Jan en Peter er 4 hebben zien doorvliegen naar Westveen hebben er dus 34 in De Pot overnacht.
 • Ondergetekende stond met Hans Oostwouder op het parkeerplaatsje De Koekoek aan de Meije. We stonden er net toen we bij het Hazeleger al een Grote Zilverreiger ontdekten. Even later naderde er nog één heel laag aankomend de andere kant van het Hazeleger. Rond 17:30 vloog de één op, haalde de ander op en vertrokken richting An en Wim, die ze ongetwijfeld hebben genoteerd. Zowel van de Gaatjes van Apeldoorn als van het Hazeleger is waarschijnlijk geen gebruik gemaakt om te gaan slapen.
 • Jacques de Raad, die dit keer de achterzijde van het Ondiep vanaf Meijezicht in de gaten heeft gehouden zag 34 Aalscholvers en 22 Grote Zilverereigers rond De Kooi neerstrijken.
 • Paul, die vanwege een zieke Ingrid alleen aan de Ziende stond had het eerste heel rustig. Het eerste half uur zag hij 13 Aalscholver binnenkomen, die allemaal doorvlogen richting Zuideinderplas en vermoedelijk hun soortgenoten in De Pot op zijn gaan zoeken. Daarna kwamen er toch binnen een half uur 47 Grote Zilverreigers binnen en die streken allen in de bossage rond De Kooi neer.

Van de Grote Zilverreigers weten we dus vrij nauwkeurig waar die in welke aantallen zijn gaan slapen;

 • 27 in het veenwater aan het eind van de Hogedijk
 • 2 in het bosje achter Aannemer Koeleman aan de Kromme Mijdrecht
 • 69 naast De Visotter
 • 34 in De Pot
 • 69 in de bossage rond De Kooi aan de Ziende

Van de Aalscholvers is dat minder duidelijk. Waarschijnlijk zijn de 34 Aalscholvers, die Jaqcues vanaf Meijezicht heeft waargenomen neergestreken bij de Grote Zilverreigers in de bossage rond De Kooi aan De Ziende en zijn de meeste andere doorgegaan De Pot.

Ik hoop zo een duidelijk overzicht te hebben geproduceerd en heeft iemand nog aanvullingen, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijk groet,

Joop

2014

 

Hallo Beste waarnemers,

Allemaal weer heel hartelijk dank voor jullie geweldig inzet en snelle rapportage.
Warm was natuurlijk anders; het was een forse gure wind zeker wanneer je op een dijk stond voor goed zicht.
Er waren er die helaas dit keer teleurgesteld en verkleumd huiswaarts moesten keren zonder veel Grote Zilvereigers gespot te hebben, maar zeker voor Jan Vork en Peter Pieterse die op de Uitweg stonden en Job en Pauline, die vanuit De Meije vanaf parkeerplaats De Koekoek de Gaatjes van Apeldoorn bewaakten was het dit keer geweldig eindelijk eens wel een mooi resultaat.

Het resultaat:

 • Joke Yfke zagen slechts 4 Grote Zilverreigers het Veenwater op de hoek van de Oude Spoorbaan en de Hogedijk opzoeken.
 • Jos Pouw zag er het bosje achter Koeleman slechts één in gaan.
 • Ik had dit keer positie gekozen langs De Kromme Mijdrecht schuin achter het gemaal en had daar twee grote Zilverreigers in het vizier, maar heb niet kunnen ontdekken, waar ze zijn gaan slapen.
  Wel zijn er 27 Aalscholvers naar De Groene Jonker gevlogen en natuurlijk heel veel ganzen.
 • Cees van de Broek, die met Morien van Noort aan de Kromme Mijdrecht achter Westveen stonden zagen 21 Grote Zilverreigers naast de Visotter neerstrijken.
 • Jan Vork, die met Peter Pieterse de Pot bewaakten vanaf de Uitweg zagen vanaf daar 38 Grote Zilverreigers de Pot opzoeken en 35 Aalscholvers. Wellicht zitten daar 5 Grote Zilverreigers bij, die ook door Cees en Morien waargenomen werden.
 • An en Wim den Beer zagen vanaf de Hollandsekade 32 Grote Zilverreigers De Pot opzoeken en 27 Aalscholvers.
 • Pauline Bosland en Job Pels zagen in de weilanden richting Gaatjes van Apeldoorn tussen 18:15 en 18:35 zich maar liefst 60 Grote Zilverreigers verzamelen om daarna met zijn allen bezit te nemen van de bomen in de Gaatjes van Apeldoorn en daarna kwamen er nog ca. 15 binnen. Dus echt tot in donker vlogen ze!
 • Hans Blom die vanaf voorheen Schouten de achterzijde van het Ondiep en de Gaatjes van Frenk in de gaten hield zag een hele voorverzameling op de oostelijke oever van de Oude Vaart; maar liefst 64 Grote Zilverreigers. Zij zochten allemaal bomen in de Gaatjes van Frenk en daar kwamen er nog 2 bij. Voor het Ondiep was dit keer helemaal geen belangstelling.
 • Paul en Ingrid zagen vanaf De Ziende ook nog eens 14 Grote Zilverreigers en 7 Aalscholvers binnenkomen. Hoe veel van deze Zilverreigers zich eerst gemengd hebben tussen de Grote Zilverreigers die Hans op de oostelijk oever van de Oude Vaart had waargenomen is ook weer moeilijk te bepalen.

Totaal gezien hebben we dus een 253 Grote Zilverreigers gespot, waarvan er wellicht een 10 stuks dubbel zijn geteld zouden kunnen zijn.
Aalscholver hebben we er 96 het plassengebied in zien trekken.
Al met al weer een heel mooi resultaat.

Hopelijk zie ik jullie allen 5 mrt a.s. in De Stal.

Met vriendelijk groet,

Joop

Beste waarnemers,

Alle waarnemers weer heel hartelijk dank voor jullie inzet en het trotseren van de kou!
Ondanks dat de temperatuur toch niet zo erg laag was voelde het met die gure harde wind toch erg koud aan en enige beschuttiing was wel op z'n plaats. We hebben met z'n allen toch maar weer 270 Grote Zilverreigers een slaapplaats zien opzoeken;

 • In het Veenwater op de hoek van de Oude Spoorbaan en de Hogedijk hadden Joke en Yfke er dit maal maar liefst 58.
 • Jos had er in het bosje achte Koeleman aan de Kromme Mijdrecht weer wat meer als in oct. Nu 21 stuks.
 • ondergetekende en Hans hadden er aan de achterzijde van de Groene Jonker, zoals gebruikelijk 1.
 • Cees kon het aan de overzijde van de kromme Mijdrecht amper bijhouden. Er streken er liefst maar 87 neer naast de Visotter.
 • Jan en Peter zagen over de Uitweg geen Grote Zilverreigers de Pot intrekken, maar An en Wim zagen er gelukkig weer wat meer dan in oct. Nu zagen ze 15 Aalscholvers en 50 Grote Zilverreigers de Pot in gaan.
 • Pauline stond bij de Koekoek en had weer helemaal niets net als in oct.
 • Wijnand en Hans, die op het erf van Schouten de achterzijde van de Zuidplas in de gaten hielden zagen er 30 het ondiep in gaan en 15 stuks richting Gaatjes van Frenk gaan.
 • Ingrid en Paul zagen er vanaf de Ziende 9 stuks de Gaatjes van Frenk in gaan en bij elkaar zullen er daar dus een 24 zijn gaan slapen.

Al met al weer een heel mooi resultaat en voor hen die niet gepost hebben nodig ik graag uit ook eens een uurtje ergens te gaan posten en van die binnenkomst van die Grote Zilverreigers te gaan genieten. Ik vertel je graag de geschikte locaties en tijden.

Voor dit jaar zitten de slaapplaatsentellingen er weer op en ik hoop rond 21 febr. weer een beroep op jullie te mogen doen voor de volgende telling.

Rest mij allen hele fijne feestdagen toe te wensen en tot bij de Nieuwjaarsborrel in de Stal.

Met vriendelijk groet,
Joop

Beste waarnemers,

Dat was weer even hectisch om de dinsdagavond vanwege het slechte weer af te blazen en de teling naar donderdagavond te verplaatsen. Gelukkig is er dankzij jullie medewerking toch op alle telposten gepost, zij het met mensen, die alleen stonden.

 • Aan de Oude Spoorbaan bij het Veenwater aan de Hogedijk achter De Hoef ben ik gaan staan. Ik heb er daar 37 genoteerd. Met de telescoop gericht op het bosje kon ik er 22 direct zien zitten. Prachtig gezicht.
 • Bij het bosje achter aannemer Koeleman aan De Kromme Mijdrecht stond Paul. Hij spotte er 14.
 • Achter De Groene Jonker hebben Hans Oostwouder en Jan Koeckhoven gepost. Zij hadden 2 Grote Zilverreigers, 2 Aalscholver en maar liefst 900 Wulpen.
 • Cees van den Broek stond weer aan de overkant van De Kromme Mijdrecht om vanaf daar Westveen in de gaten te houden. Cees telde daar 64 Grote Zilverreigers en nog eens 20 Aalscholvers.
 • Jan Vork en Peter Pieterse stonden bij de ingang van het Pietersepad aan de Uitweg en hadden het weer heel rustig. Zij zagen geen Grote Zilverreigers De Pot invliegen, maar wel 3 Aalscholvers, die Cees al gespot had doortrekken naar De Pot. Wel zijn ze nog even gaan genieten van een blik op de bosjes in Westveen waar die Grote Zilverreigers door Cees gespot waren neergestreken.
 • An en Win Zagen vanaf de uitkijktoren aan de Hollandsekade 23 Grote Zilverreigers en 2 Aalscholvers De Pot in trekken.
 • Pauline Bosland, die met Remco Schoonenwolf op de parkeerplaats De Koekoek aan de Meije stond had helaas niets te melden.
 • Hans Blom, die op het erf van Schouten stond, zag er dit keer 77 overvliegen, die niet naar de Gaatjes van Frenck gingen, maar ergens in het Ondiep zijn geland.
 • Ingrid de Wilde, die met Marcel bij de kano-overdraagplaats aan De Ziende stond zag er 19 binnenkomen, waarvan er 9 in de Gaatjes van Frenck gingen slapen en 10 hun soortgenoten in het Ondiep opzochten.

Dus totaal:

 • 236 Grote Zilverreigers
 • 24 Aalscholvers en
 • 900 Wulpen

Waarbij aangetekend dat er in De Pot zeker al meer Aalscholvers zaten.
Al met al weer een heel mooi resultaat en namens SOVON heel veel dank.

Met vriendelijk groet,

Joop

2013

 

Beste waarnemers,

Geweldig zoals jullie allemaal weer van de partij zijn geweest met dat mooie, maar toch wel frisse winterweer. Sommigen waren diep teleurgesteld met hun resultaat, maar de meesten hebben records gebroken zoals op bijgesloten spreadsheet is samengevat. Ook het totaal van 293 is overweldigend.

 • Yfke en Joke die bij het Veenwater op de hoek van de Treinweg/Hogedijk stonden en er meestal een 25 hadden, zagen er eerst twee komen, die helaas weer vertrokken richting Jos. Later kwam er nog weer één en die bleef gelukkig zitten, zodat zij mij toch wat konden doorgeven.
 • Jos hield het bosje achter Koeleman vanaf de Kromme Mijdrecht in de gaten en zag er daar maar liefst 39 in trekken. Een record voor deze slaapplaats.
 • Ondergetekende en Hans Oostwouder stonden op de Hogedijk aan de achterzijde van de Groene Jonker en zagen daar zoals gebruikelijk één Grote Zilverreiger foerageren. Toen het slaaptijd werd, 18:25 uur, vertrok hij of zij richting Jos. Gelukkig konden wij nog wel genieten van de enorme hoeveelheden Smienten op de Groene Jonker en ook een hele partij wulpen. Bij het huiswaarts rijden zijn we nog gestopt voor de enorme invasie van Kolganzen. De lucht zag er zwart van!
 • Cees van den Broek, die assistentie had gekregen van Morien van Noort wist echt niet wat hij zag en Morien genoot mee. 117 Grote Zilverreigers trokken Westveen in. Hij dacht dat er nog door waren getrokken naar De Pot, Maar Jan en Peter hadden er geen de Uitweg zien passeren.
 • Jan en Peter hadden aan de Uitweg weliswaar geen Grote Zilverreigers, maar zagen wel 39 Aalscholvers vanuit Westveen De Pot in trekken.
 • Joop Pieterse, die aan de Hollandsekade stond zag er ook nog eens 85 De Pot in gaan. Dus met elkaar zagen Jan, Peter en Joop 125 Aalscholver De Pot in trekken. Verder noteerde Joop 23 Grote Zilverreigers. Dat valt mee en tegen. Meestal scoren we in De Pot heel weinig, maar er zijn ook enige spectaculaire waarnemingen gedaan van over de honderd.
 • Pauline en Job zagen vanaf de Koekoek slechts één Grote Zilverreiger, 5 Aalscholvers en nog een hele groep van een 35 Wulpen.
 • Mieke is waarschijnlijk niet aan tellen toe gekomen.
 • Wijnand en Hans, die achter op de werft bij Schouten stonden zagen ruim 60 Grote Zilverreigers zich opstellen in de weilanden langs de oude vaart. Toen het slaaptijd werd, ook weer rond 18:30 uur, vloog het hele spul op en dook in de bomen van de van de Gaatje van Frenk. Later hebben zij er nog meer waargenomen en er moest gediscussieerd worden met Paul en Jolande die aan de Ziende stonden.
 • Paul en Jolanda zagen vanaf de Ziende een 20 Grote Zilverreigers binnen druppelen, zagen er ook vanaf de achterkant over de bosjes aankomen en ontdekten net voordat het helemaal donker werd, dat er zeker een 50 á 60 in de Boomtoppen een slaapplaatsje hadden gevonden. Overleg tussen Hans en Paul heeft een raming opgemaakt van 112 Grote Zilverreigers in de bosjes van Frenk.

Nogmaals allen hartelijk dank voor jullie geweldige inzet.

Met vriendelijk groet,

Joop

Beste waarnemers,

In elk geval beginnen we met alle waarnemers heel hartelijke te bedanken voor hun inzet. Vliegbewegingen van Aalscholvers en Blauwe Kiekendieven zijn er helaas niet gemeld. Wel een enorm aantal Grote Zilverreigers. Ik kom nu totaal op 175 stuks als volgt verdeel:

 • In het bosje, het Veenwater, op de hoek van de Hogedijk en de Treinweg achter De Hoef zagen Yfke Zijlstra en Joke van Veen er zaterdagavond 28 neerdalen.
 • Jos Pouw stond maandagavond bij aannemer Koeleman aan de Kromme Mijdrecht en zag er van daaruit in het daarachter liggende bosje 27 neerstrijken.
 • Cees van Broek stond aan de overkant van Kromme Mijdrecht Westveen in de gaten te houden. Er zaten al een stuk of 6 Grote Zilverreigers daar in het weiland en uiteindelijk gingen er net naast camping de Visotter maar liefst 48 slapen.
 • Jan Vork en Peter Pieterse hielden vanaf de Uitweg De Pot in de gaten. Helaas helemaal niets.
 • Wim en An den Beer hielden De Pot vanaf de Hollandsekade in de gaten en zagen er gelukkig 1.
 • Job Pels stond met Pauline bij De Koekoek en zag er 1 richting Gaatjes van Apeldoorn gaan en 2 richting De Pot.
 • Hans Blom en Wijnand Dijkstra die de Gaatjes van Frenck, de kanooverdraagplaats aan de Ziende vanuit De Meije in de gaten hielden rapporteerden er 25
 • en als laatste Ingrid de Wilde die aan De Ziende stond bij de kanooverdraagplaats had er maar liefst 43

met elkaar een enorm resultaat. Wel vraag ik me af wat er in De Pot aan de hand is.
Onze eerste slaapplaats, een paar jaar terug nog eens over de 100 en nu nagenoeg leeg. Is en wordt er toch nog te veel gewerkt of is er een andere verstorende factor? Heeft iemand een idee?
Voor zover jullie meedoen een hele plezierige wintervogeltelling.

Met vriendelijk groet,

Joop

2012

 

Beste waarnemers,

Zeker een naar mijn mening tegenvallend resultaat, dit wellicht mede veroorzaakt door de (plaatselijke) mist. Vroeg in de middag heb ik nog zitten twijfelen om het af te bellen, maar later trok het toch weer wat op.
Jos kon er vrijdagavond vanwege de mist niet één ontdekken en heeft de dag erop, zaterdag nog eens gekeken met duidelijk een beter resultaat. Ingrid de Wilde, die aan de Ziende had gestaan was hogelijk verbaasd toen ik het over de mistige omstandigheden had. Zij had totaal geen mist.

Voortaan ga ik het Veenwater helemaal aan het begin van de Hogedijk achter De Hoef ook gelijktijdig met onze andere locaties tellen en in het overzicht meenemen.
In het verleden werd daar fanatiek geteld door een persoon uit Mijdrecht, maar dat was de laatste tijd tanende. Via Joke van Veen, die een speciale band met deze bossage heeft kwam ik in contact met Yfke Zijlstra, die dit Veenwater als studieterrein tijdens haar gidsencursus had gehad, een band met dat terreintje had gehouden en daar ook al een aantal keren de slapende Grote Zilverreigers had geteld. Helaas was Yfke op 21 dec jl. verhinderd en ik was heel blij, dat Joke spontaan aanbood om daar dan voor Yfke te posten. Joke heeft er van genoten en al aangeboden daar voort de Grote Zilverreigers samen met Yfke te gaan spotten. Welkom beiden.

De resultaten:

 • Joke van Veen bij het Veenwater achter De Hoef zag er 14 binnen komen.
 • Jos Pouw zag er vrijdag helaas geen, maar bij een nieuwe poging zaterdags spotte Jos er 21.
 • Cees van de Broek zag er vanaf de overzijde van de kromme Mijdrecht 2 naast camping De Visotter neerstrijken.
 • Jan en Peter zagen vanaf de uitweg geen Grote Zilverreigers, misschien ook wel door de werkzaamheden in De Pot.
 • Wim en An, die op de Hollandsekade stonden zagen er ook geen.
 • Job (en Pauline ?) zagen er 2 richting Gaatjes van Apeldoorn gaan.
 • Hans Blom, die in het zuiden van De Meije bij boerderij Schouten stond heeft er geen gespot.
 • Ingrid de Wilde, die alleen op de kano-overdraagpllaats aan de Ziende stond dacht het eerste heel rustig te houden,maar kreeg het toch het laatste kwartier druk. Zij zag er eerst 3 overvliegen, maar daarna toch 8 landen.

De datum, die SOVON geprikt heeft voor de volgende telling is 23 februari. Mijn plannen zijn om het dan 's-maandags 25 februari uit te voeren. Kunnen jullie dan?

Bedankt allen nogmaals, een fijne jaarwisseling en tot in het nieuwe jaar.

Met vriendelijk groet,

Joop

Beste waarnemers,

In het bosje achter aannemersbedrijf Koeleman aan De Kromme Mijdrecht zagen Jos en Josephine er 35 hun slaapplaats innemen.

Cees van den Broek zag er 25 een bosje opzoeken in Westveen, vrij dicht tegen de camping De Visotter. Het overgrote deel kwam uit de richting Mijdrecht-Wilnis en slecht één vanuit het Zuiden. Zowel de waarnemers aan De Uitweg als ook die op de uitkijktoren aan de Hollandse Kade hadden het wat Grote Zilverreigers betreft heel rustig. In De Pot landde er geen.

Job en Pauline nabij Parkeerplaats De Koekoek in de Meije en Mieke Onel vanuit huis hadden het ook niet druk. Aan de rand van de Gaatjes van Apeldoorn zijn er 4 gaan slapen. In de bossage aan de Ziende bij de kano-overdraagplaats, waar de Blauwe Reigers altijd broeden streken er ca. 25 neer. Deels gespot door Hans en Wijnand vanuit De Meije en deels door Ingrid en Paul van de kano-overdraagplaats. (Aantal is gecorrigeerd voor een dubbeltelling van 5 grote zilverreigers om 18.45 uur)

Totaal dus een 89. Is zeker voor deze tijd, vroeg in de herfst, een hele goede score. Wel opvallend dat De Pot totaal niet gebruikt werd en de Gaatjes van Apeldoorn slecht heel beperkt. Verder is het opgevallen, dat zowel in Westveen als aan De Ziende weer een ander bosje gebruikt werd als bij vorige waarnemingen.

Met vriendelijk groet,

Joop

2011

 

Beste waarnemers,

Jullie zijn nog steeds de resultaten van onze laatste slaapplaatsenteling van eind febr. van mij schuldig. Door drukte helaas een beetje in de vergeethoek geraakt, maar hierbij onze constatering van vrijdagavond 24 febr. jl.:

Er namen 15 Grote Zilverreigers plaats in het bosje van Koeleman, richting De Hoef. Bij de Groene Jonker aangekomen zaten er al een 200 Wulpen en er kwamen er vrij snel 21 tegelijk bij. John en Sonja zagen maar 2 Grote Zilverreigers overvliegen, waarvan één richting Noorden, vermoedelijk De Pot. Cees van de Broek zag aan De kromme Mijdrecht twee Grote Zilverreigers overvliegen en vermoedt dat die richting De Pot gingen.

Jan en Peter zagen vanaf het bruggetje aan het begin van het Pieterse Pad zowel de Zilverreiger, die Sonja en John hadden zien gaan en de 2 van Cees en daarnaast nog twee over Noorden De Pot in gaan. Ook zagen ze er één, inkomend over Noorden met een bocht Westveen invliegen. Willen en An zagen vanaf de Hollandse kade slechts 3 Grote Zilverreigers De Pot in vliegen.Totaal hebben er dus dit keer slechts 8 stuks de Pot in zien gaan. Jan en Peter waren niet geheel tevreden en zijn hun posten het Pieterse Pad opgelopen om te kijken, of die Zilverreiger, die zij Westveen hadden zien invliegen daar wellicht zat. Zij constateerden daar 4 Grote Zilverreigers en spraken het vermoeden uit, dat het er heel goed ook meer geweest kunnen zijn.

Ondergetekende stond met Hans Oostwouder op het parkeerplaatsje De Koekoek en constateerde met telescoop hoe zich in de buurt van De Gaatjes van Apeldoorn uiteindelijk 15 Grote Zilverreigers hadden verzameld. Waar zij vandaan kwamen kon helaas niet worden vastgesteld.Rond 17:25 vlogen ze op en namen plaats in de bossage van de Diepe Zudde.
Mieke Onel, die met Jacques vanuit haar huis de Meije Graslanden in de gaten had gehouden, had er in dezelfde omgeving slechts 7 waargenomen. De avond er op is ze weer gaan observeren, maar wel van de bovenverdieping van haar huis. Zij telde er toen uiteindelijk 31 stuks, waarvan er rond 18:20 29 stuks de bossages op de Diepe Zudde opzochten.

Hans Blom en Jan Koeckhoven zagen 8 Grote Zilverreigers zich verzamelen op de zuidelijke Meije Graslanden. Er zaten er al een paar en waar de anderen zo maar vandaan kwamen konden ze niet constateren. Uiteindelijk ging de groep van 8 stuks richt een bossage bij de Gaatjes van Frenk. Bij de Kano/overdraagplaats aan de Ziende stonden Paul en Ton van der Poel. Zij zagen 12 Grote Zilverreigers binnen vliegen en bij de Blauwe Reigers, die gedeeltelijk hun nesten al hadden ingenomen, een plaatsje zoeken. Om 18±30 vonden ze het er wellicht toch te druk worden en vlogen ze op naar de locatie als aangegeven op bijgesloten kaartje, waar de 8 van Hans en Jan vermoedelijk ook heen waren gevlogen.

Bedankt voor jullie aller inzet en hopelijk tot ziens op 20 mrt a.s. in De Stal, waar we o.a. ook kort terug zullen blikken op deze tellingen en vooruit zullen kijken op de komende broedvogeltellingen en een speciaal Purperreigerproject.

Met vriendelijk groet,

Joop