Heb je altijd al planten en bomen willen determineren, maar komt het er niet van, of wil je dat het liefst in een groep doen, sluit je dan aan bij de Heukelgroep. Elke eerste maandag van de maand komen de ‘Heukelaars’ bij elkaar in De Stal. Ieder neemt een plant mee, telkens van een andere groep (bijvoorbeeld schermbloemigen). Deze worden dan letterlijk onder de loep genomen en gezamenlijk gedetermineerd. Hierbij is de flora van Heukels leidend omdat die je een plant op velerlei wijzen en op een bijzondere manier leert kennen. Bovendien is samen ‘Heukelen’ bijzonder gezellig!

Contactpersoon: John van der Hoeven, tel. 06-53 394800.
 
Sleedoorn

Vanavond hebben we 4 planten op tafel liggen. Nu de lente volop is begonnen liggen er weer uitdagende planten op tafel.

Verslag door Jordan Blaauw

Kerstroos

In de eerste week van februari is het aantal bloeiende planten beperkt. Mogelijk is er een kleine aantal te vinden, maar niet als de winter net door lijkt te willen zetten. Tegen die achtergrond valt de oogst niet tegen. Gert-Jan en Sonja hebben een aantal takken meegenomen. De plant van Guus D. zit in een bloempot en komt bij de Albert Heijn vandaan.

Verslag door Guus Leer

Witte mosterd (Sinapis alba)

Vanavond hebben we drie planten op tafel liggen, een koolachtige, we vermoeden een witte dovenetel en prachtige paarse bloem.
De eerste is een gele kruisbloem, we vermoeden een kool. We starten met de hoofdsleutel en komen al snel op hoofdsleutel 8.

. . . . . . . . . . .

De volgende bijeenkomst zou op 4 januari zijn. We besluiten echter deze bijeenkomst over te slaan. Volgende bijeenkomst is dus op maandag 2 februari 2015.

Verslag door Jordan Blaauw

De microscoop brengt uitkomst

Zoals gepland zijn we weer op de eerste maandag van de maand aanwezig in de Stal.
Gert-Jan wil eerst aandacht besteden aan twee uitheemse planten die dus niet in Heukel’s flora worden vermeld, maar toch, gezien de bijzondere bouw van hun bloemen de moeite waard zijn om nader te bekijken. Het gaat om de gladiool en de Yucca. De gladiool kennen we allemaal, maar de Yucca ligt niet zo goed in het geheugen. Daarom bijgaande foto. Misschien niet precies dezelfde soort die Gert-Jan bij zich had uit zijn tuin.

LinariaCymbalaria - Teun Spaans - Nederland

Zes oktober, de eerste maandag van de maand en dus werd er weer geheukeld. Eerst werden de ervaringen met het slootkantbeheer uitgewisseld. Rinus, Jordan en Gert-Jan houden zich daarmee bezig. De initiotor en regelneef van het slootkantbeheer houdt zich, volgens Gert-Jan bezig met floravervalsing door het inzaaien van ratelaar, echt koekoeksbloem, enz. Tja, zo krijgen de boeren de subsidie te gemakkelijk. Eigenlijk hoeven ze, volgens mij, alleen te zorgen dat de bagger uit de sloot niet meteen langs de slootkant terecht komt, maar minstens 1½ meter verderop. Maar goed, we gaan ons met het heukelen bezig houden.