Beste mensen,
Het is nu een jaar geleden dat de IVN-natuurspeeltuin is geopend. Onze werkgroep is vanaf september vorig jaar bezig met het beheer van de tuin. Beheer van de beplanting en van de speelwerktuigen. We hadden daarmee geen ervaring. Onze idee was dat we tot april werkzaam zouden zijn in de tuin, daarna was het wekelijks gras maaien voldoende.

We blijken bij nader inzien toch nog een aantal werkdagen nodig te hebben voor twee onderdelen: het schoonmaken van de sloten en het maaien van het bosplantsoen. Dat laatste is nodig om de jonge boompjes en struiken voldoende groeimogelijkheden te geven. Doen we dat niet dan lopen we het risico dat het gras de boompjes en struiken overwoekert. Wat de sloten betreft: met nog een werkdag zijn we daarmee klaar.

Onze voorlopig laatste werkdag zal plaatsvinden op zaterdag 10 juni aanstaande.
We verzamelen zoals gebruikelijk om 09:00 uur in ons verenigingsgebouw de Stal, Kennedylaan 33a, Nieuwkoop.
We werken tot ongeveer 12:30 uur, er is soep en drinken aanwezig.
Iedereen werkt naar eigen kunnen, je kan ook later komen en/of eerder vertrekken.
Alle beetjes helpen. We hebben mooi weer besteld.

groet, Harm Begeman
mobiel: 06-429.665.19