In 1951 werd in de Noordse Buurt de grond voor de boerderij van Van Smoorenburg uitgegeven. Van Smooren­burg kon de grond gaan gebruiken onder voorwaarde dat er nog het een en ander aan het land moest gebeuren. In werkverschaffing is daarna nog een aantal jaren ge√ęgaliseerd en kleiruggen afgegra­ven.

Begin 1940 valt het besluit om de Noordse Buurt droog te maken. De hoofdmotieven zijn voedselvoorziening en werkverschaf­fing. Daarbij werd nog aangevoerd dat het gebiedje maar van geringe betekenis was voor de volkshuisvesting. Er was weinig landbouw, visserij en met riet snijden werd niet veel verdiend. Daarnaast werd nog aangevoerd dat de bewoners van de Noordse Buurt steen en been klaagden over hun leefomstandigheden. Natuur vond men toen nog niet zo belangrijk.
In de oorlogsjaren stond de droogmakerij op een laag pitje. Waar nodig werden de gronden onteigend, en de laatste bewoners door middel van onbewoon­baar­verklaring afgevoerd. (Zo ging dat toen nog). Aanvankelijk waren er plannen om het water tegen betaling via een overlaat in de polder Nieuwkoop te lozen. Die plannen liepen echter op niks uit. Ook polder Zevenhoven voelde er weinig voor. Wel werd toegestaan om tijdelijk een deel van het water over te nemen. Een lager waterpeil zou de bouw van een gemaal vergemakkelijken. In 1941 werd het gemaal gebouwd en tien jaar later werd er al geboerd.

Hoe deden ze dat dan met de dijken? De dijk langs de Binnenpolders was altijd al een dijk met een weggetje er op en zal ongetwijfeld ook aangepakt zijn. Ook de dijk langs het bovenland is er gekomen. Doordat de huidige vier percelen grasland langs de Hogedijk bij de Groene Jonker toen nog buiten de droogmakerij vielen moest daar ook een dijk komen.
Al dat werk is vanwege werkverschaffing met de hand gedaan. Dat het geen knoeiwerk geweest is blijkt wel uit het feit dat die dijken het met wat oplapwerk ruim 70 jaar uitgehouden hebben. Voorafgaand aan de droogmakerij werd uit de polder Zevenhoven klei aangevoerd om de bestaande dijken te versterken en de nieuwe dijk langs het Bovenland aan te leggen. Ook werd er klei uit de polder zelf, dat op sommige hoge plekken te vinden was, voor dijkaanleg en dijkversterking gebruikt. Daar waar de droogmakerij tot aan de Kromme Mijdrecht kwam werd ook die dijk extra versterkt.

Op dit moment zijn van de Noordse Buurt de dijken langs de Binnenpolders en het bovenland in groot onderhoud.
De bovendijk krijgt een flink pakket klei te dragen. Volgens berekeningen moest er nog meer klei opgebracht worden. Na het schuiven van een stuk dijk en het (ongevraagd advies van de boeren) is de hoeveelheid op te brengen klei aanzienlijk verminderd. Een grote hoeveelheid reeds aangevoerde klei moest daarna retour afzender.
Langs de Binnenpolders wordt naast de weg een zogenaamde gestaffelde stalen damwand met plasdraszone aangebracht. Op bepaald afstanden van elkaar staan lange dragende damwanden. Daartussen staan korte damwanden. Bij deze methode bespaart men materiaal en onder de korte damwanden kan water in de dijk komen waardoor deze niet kan uitdrogen. Er wordt vanuit gegaan dat deze stalen damwanden 100 jaar mee gaan. Aan de kant van de binnenpolder is net onderwater op 50 cm van de damwand een lichte beschoeiing. In de ruimte tussen de damwand en de beschoeiing zullen water- en oeverplanten gaan groeien waarmee de natuur gediend is en de damwand minder op zal vallen.

Zaterdag 3 maart verzamelen om negen uur wij bij van Smoorenburg Ingenieur J. Nysinghweg 21 in de Noordse Buurt. Vandaar gaan wij met een deel van de groep naar het Laantje.

Jan Vork