klassenOver turf raak je niet gauw uitgepraat, maar ook niet gauw over uitgezocht. De accijnzen op turf “het kluitgeld” werd bij de wet op de accijnzen van 1833 de turf in soorten en klassen ondergebracht. Acht jaar later was die wet al weer aan een wijziging toe en werd tweede klasse turf omschreven als: zoodanige turf, als wordt gemaakt uit gemengd veen, hetwelk niet gekneed of getreden wordt, en welke turfsoort bekend is onder de naam meng- of slagturf.

klot-turfNa enig zoeken vond ik: Klot-turf ene soort van turf, aldus genaamd, omdat dezelve niet gefatsoeneerd is, en als het ware op eene kluit of klomp gelijkt. Zonder treden is van dat veen geen vaste turf te maken. Wat zou er dan van dat veen zonder te treden gemaakt kunnen worden? Het antwoord daarop heb ik helaas nog niet gevonden.

Turfstrooisel uit de hoogveengebieden werd veel in de land, tuinbouw en in de sierteelt gebruikt. Dat turfstrooisel was ook heel geliefd als strooisel in paardenstallen. De paarden stonden op een dikke laag turfstrooisel dat na gebruik nog veel waarde had als turfmest. Vooral turfstrooisel uit veenlagen gevormd door veenmos was zeer geliefd. Een laag turfstrooisel in een paardenstal hield de stallen droog, voorkwam stank en had nog een restwaarde ook. 136 jaar geleden liet een trammaatschappij in Londen met 2600 paarden uit Noord-Duitsland vele scheepsladingen turfstrooisel voor de paardenstallen komen.

Lees alles over het gebruik van turfmest in de stal in de Provinciale Drentsche en Asser courant van 12 juni 1882. Auteur H. Bosker (Overgenomen uit de Landb.-Croniek).

Zaterdag 3 februari gaan wij weer naar de Westveensekade.

De knotwilgen naast de boerderij van Kees van der Horst kunnen nog geknot worden. Verderop moet nog een aantal essen en enkele wilgen afgezet worden, voorbij de molen en in het weiland is ook nog het nodige zaagwerk.

Tot zaterdag 3 februari bij van der Horst Westveensekade 8 Woerdense Verlaat

Jan Vork