De veenbodem in West Nederland zakt steeds dieper weg. De huidige manier van landbouw eist een lagere waterstand en ook door grondbewerking komt het veen met zuurstof in contact en verteerd. Er wordt veel over na gedacht en gepraat om de bodemdaling te stoppen. Vorig jaar is er in Zegveld een proef gedaan met rijstteelt. Nu wordt er gedacht over aanplant van wilgen en lisdodde voor biomassa. Dat alles moet geteeld en geoogst worden op een veenbodem die minder dan 10 centimeter boven water ligt. Hoe dat geoogst zal moeten worden is nog een groot vraagstuk. Eerder zijn er proeven genomen met olifantsgras als grondstof voor bioplastic, kleding, spaanplaat en biobeton. Bouwer BAM heeft geslaagde proeven gedaan met zelfherstellend biobeton maar heeft dat beton blijkbaar niet toegepast op de dit voorjaar gedeeltelijk ingestorte parkeergarage in Eindhoven.

Onze knottersBij het Biesbosch Museum bij Werkendam is de eerste waterzuivering in Nederland aangelegd die werkt met wilgen. Door de wilgenaanplant stroomt in het groeiseizoen afvalwater. De wilgen nemen voedings­stoffen op uit het water en slaan die op in hun biomassa. Deze vorm van zuivering zou goed toepasbaar zijn voor afvalwater van bijvoorbeeld de voedselverwerkende industrie of de glastuinbouw. Als de wilgen geknot worden (in de grienden spreekt men van hakken) en de takken gebruikt worden voor het opwekken van energie snijd het mes aan twee kanten. Bij dit systeem moet er wel een flinke opslag voor vuil water zijn want het werkt alleen in het groeiseizoen.

Haardhout Om van snoeihout van knotgroepen energie te maken is geen eenvoudige klus. Vaak ligt het ver van de openbare weg en zijn het naar verhouding kleine hoeveelheden. Om dat materiaal bij de openbare weg te krijgen en dan te versnipperen en naar een verwerker te brengen gaat vaak meer energie in zitten dan het oplevert. Soms zijn er gunstige situaties waar het wel mogelijk is om er rendabel energie uit te halen. Bij ons op die slappe bodem zijn die kansen echter niet erg groot en blijft het bij zo nu en dan een portie openhaardhout..

Takkenril Van ons snoeihout wordt meestal een takkenril gemaakt. Allerhande insecten en andere kleine diertjes vinden daarin een schuilplek. Tegen de tijd dat er weer gezaagd gaat worden is de takkenril grotendeels verteerd en krijgen de beestjes en sommige knotters een nieuwe hangplek.

Zaterdag 7 oktober gaan wij de drie leilinden bij de boerderij van Van der Horst aan de Westveensekade snoeien. Langs de kade staan ook nog ruim 60 knotwilgen waarvan een aantal weer geknot kunnen worden. Werk genoeg dus. In Westveen met al zijn knotwilgen en bomen hoeven wij ons niet te vervelen. De komende winter zullen wij er minstens nog een keer gaan werken.

Voor de werkdag van zaterdag 7 oktober verzamelen bij de boerderij van Van der Horst, Westveensekade 8 Woerdense Verlaat. De boerderij is per auto alleen te bereiken vanaf de Uitweg. Bij nr. 18 het pad richting Westveense molen nemen. Aan het eind van het pad naar de boerderij links gaan. Willen jullie een snoeischaar meenemen voor het snoeien van de linden?

Tot zaterdag

Jan Vork