Landschapsonderhoud bij de boerderij

De werkgroep Natuur en Landschapsbeheer is in 1982 opgericht en bestaat uit ongeveer 40 vrijwilligers. De groep is actief in de Nieuwkoopse plassen en het agrarische gebied. In de Nieuwkoopse Plassen dragen wij een steentje bij aan het beheer door o.a. het knotten van knotbomen, het afzetten van windsingels en het verwijderen opslag van hooi- en rietlanden.
In de wintermaanden oktober tot en met april wordt op elke eerste zaterdag van de maand gewerkt.

Contactpersonen: Jan Vork telefoon 0172-409111 en Wim den Beer telefoon 0172-573188
Voor noodgevallen op werkdagen 06-16866019
 
leilinden snoeien

Langzaamaan begint het wat te herfsteren. Officieel gaat de herfst in op 21 september. Voor de weerkundigen begint de herfst op 1 september. Rond 23 september begint de astronomische herfst. Rond 23 september staat de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren. Daarom begint de herfst meestal op 22 of 23 september. Officieel loopt de herfst van 21 september tot en met 20 december. Volgens de klimatologische indeling is de herfst al op 1 september begonnen en duurt het seizoen tot met 30 november.

Wat maakt het uit, de dagen worden wat korter, de zon schijnt wat minder en de temperatuur is wat lager. Tijd om weer te gaan knotten! Zaterdag 7 oktober is het zover, in Westveen gaan wij dan leilinden snoeien en wilgen knotten. De meeste keren is het met die klus mooi weer!

wegwijzers op de plas

Zaterdag 1 april gaan wij met de groep een vaartochtje doen op de Nieuwkoopse Plassen.
Het werk van de knotgroep zit er voorlopig op, tot oktober houden wij ons koest Ondanks dat wij een dag moesten afhaken vanwege de sneeuw en daardoor gladde wegen is het een geslaagd knotseizoen geweest.

de molen is weer in zicht

Zaterdag 4 maart gaan wij wilgenknotten en hakhout zagen bij Clazing in Zevenhoven. Deze klus hadden wij al op 7 januari willen doen maar door sneeuw, gladde wegen en een te gladde werkplek moeten af blazen. In de Dorpstraat onderaan de dijk staan essen die afgezet mogen worden. Bij de boerderij op het Laantje is ook nog het nodige te zagen, de ploeg zal dus gesplitst moeten worden. Verzamelen bij Clazing ’t Laantje 2 in Zevenhoven.

rust roest

Vijf jaar geleden hebben wij in Westveen een aantal werkdagen besteed om de Westveense molen weer in het zicht te krijgen. Van af de oostkant staat de molen al langer te pronken. Aan het zicht vanaf de westkant wordt weer gewerkt. Over twee weilanden naast Het Noorderlicht is de molen vanaf de Uitweg nu redelijk goed te zien. Een bosje en enkele elzen belemmeren nu het uitzicht nog wat, maar de grote treurwilg doet dat inmiddels niet meer.

rust roest

In de uitnodiging voor de werkdag van 3 december waarin ik over vermoedelijke miltvuurbosjes schreef, noemde ik de bosjes van Van Benten die nu nog als bomeneilandjes bij de Brasemstraat liggen. Nadat ik nog eens naar de kaarten van die tijd gekeken had zag ik dat het tweede bosje van Van Benten vóór 1894 nog niet op de kaart staat. Er is dus aanleiding geweest om nog een bosje te maken.