Landschapsonderhoud bij de boerderij

De werkgroep Natuur en Landschapsbeheer is in 1982 opgericht en bestaat uit ongeveer 40 vrijwilligers. De groep is actief in de Nieuwkoopse plassen en het agrarische gebied. In de Nieuwkoopse Plassen dragen wij een steentje bij aan het beheer door o.a. het knotten van knotbomen, het afzetten van windsingels en het verwijderen opslag van hooi- en rietlanden.
In de wintermaanden oktober tot en met april wordt op elke eerste zaterdag van de maand gewerkt.

Contactpersonen: Jan Vork telefoon 0172-409111 en Wim den Beer telefoon 0172-573188
Voor noodgevallen op werkdagen 06-11564277
 
klot-turf

Zaterdag 3 februari gaan wij weer naar de Westveensekade. De knotwilgen naast de boerderij van Kees van der Horst kunnen nog geknot worden. Verderop moet nog een aantal essen en enkele wilgen afgezet worden, voorbij de molen en in het weiland is ook nog het nodige zaagwerk.

de boerderij van Wahle

Het nieuwe jaar beginnen wij bij Wahle op de Hogedijk 6 in Zevenhoven nabij De Groene Jonker. De knotwilgen langs het pad gaan wij knotten en in het geriefhoutbos de slootkanten vrijzagen en enkele open plekken maken. Vanwege de twee veenputten is dit een bijzonder geriefhoutbos.

knotwilgen

De aanstaande werkdag gaan we wilgen­knotten op de West­veensekade.
Wij knotten op de West­veensekade de wilgen van drie eigenaren: Alblas, van der Horst en Natuurmonumenten (voorheen van der Horst). Het werken langs de Westveensekade doen wij altijd vanaf de boerderij van Van der Horst.

leilinden snoeien

Zaterdag 4 november gaan wij zagen in het natuurgebiedje aan de Kromme Mijdrecht achter de Noordse Buurt. De koffie staat klaar in de loods van kwekerij De Plas, Nysinghweg 1a in de Noordse Buurt. Als je bij het Noordse Kruis de Noordse Buurt in rijdt is het meteen aan de rechterkant. Auto’s kunnen op het terrein geparkeerd worden. Naar de Kromme Mijdrecht is het een eindje lopen of fietsen.

leilinden snoeien

Langzaamaan begint het wat te herfsteren. Officieel gaat de herfst in op 21 september. Voor de weerkundigen begint de herfst op 1 september. Rond 23 september begint de astronomische herfst. Rond 23 september staat de zon precies boven de evenaar waardoor dag en nacht overal op aarde even lang duren. Daarom begint de herfst meestal op 22 of 23 september. Officieel loopt de herfst van 21 september tot en met 20 december. Volgens de klimatologische indeling is de herfst al op 1 september begonnen en duurt het seizoen tot met 30 november.

Wat maakt het uit, de dagen worden wat korter, de zon schijnt wat minder en de temperatuur is wat lager. Tijd om weer te gaan knotten! Zaterdag 7 oktober is het zover, in Westveen gaan wij dan leilinden snoeien en wilgen knotten. De meeste keren is het met die klus mooi weer!