Ook op de maandag ochtenden wordt er regel­matig in de heem­tuin gewerkt. Tijdens de werk­dag in februari was dat goed te zien. Langs het karrenspoor lag een grote hoeveel­heid oeverplanten te drogen, om daarna afgevoerd te worden.

De meeste begroeiing langs de oever van het karrenspoor is nu verwijderd. Dat was zwaar werk. Eerst steek je de wortels van de oeverplanten langs de oever los. Daarna trek je met een sloothaak de wortelkluiten op de kant. Het vele water dat in de wortelkluiten zit maakt ze extra zwaar. Niet zo vreemd dus, dat het materiaal niet gelijk afgevoerd is.

Het water was nu grotendeels uit de wortelkluiten verdwenen, waar­door ze wat beter te hanteren waren. Het meeste slootvuil werd afgevoerd naar de opslagplaats voor groenafval. De gemeente zorgt dat het later wordt vervoerd naar een verwerkingsbedrijf.

gele listzaaddozen gele lisDe pollen gele lissen zijn op verzoek van de gemeente apart gezet. Die worden door de groen­dienst gebruikt om op verschillende plaatsen in de gemeente langs de waterkant te planten. Gele lissen behoren immers tot de mooiste en meest uitbundig bloeiende inheemse planten. Als IVN waarderen we het natuurlijk dat ook de gemeente zich inzet voor het behouden en bevorderen van onze inheemse flora.

waterdriebladBehalve gele lis­sen is er ook veel riet en waterdrie­blad uit het water gehaald. Vooral het riet willen we onder controle houden. Water­drieblad is makkelijk te verwijderen en bloeit boven­dien fantastisch mooi. Dat willen we dus zeker niet kwijt.

Wanneer riet het erg naar zijn zin heeft, vermeerdert het niet alleen, zoals gebruikelijk, via de wortelstokken die in de modder groeien. Er ontstaan dan ook horizontale stengels die net onder het wateroppervlak groeien. Afgelopen zomer hadden in de heemtuin een flink aantal van zulke rietstengels een lengte bereikt van meer dan 10 meter. In de groeiperiode van zo’n drie maanden betekent dat per dag een groei van zo’n 10 cm. Dat mag gerust uitzonderlijk genoemd worden.

Om de 20 tot 30 cm heeft zo’n stengel een blad en een knop. Uit die knop groeit hetzelfde seizoen nog een nieuwe rietplant. Die vermeerdering gaat dus razend­snel. Het geeft ook aan wat er met de vijver gebeurt als we niet ingrijpen. Binnen niet al te lange tijd is er geen water meer over.

Waterdrieblad groeit vanaf de oever het water in. Riet doet dat ook. Het was daarom ondoenlijk om alleen het riet af te voeren. Het was teveel door elkaar heen gegroeid. Gelukkig was er nog een groot stuk waterdrieblad dat vrij was van riet. Dat willen we nu vastmaken aan het eilandje met gele lissen midden in de vijver. Daar mag het, hopelijk vrij van riet, verder uitgroeien.

De volgende werkdag is op 17 maart.
We beginnen zoals altijd om 9:00 uur met koffie in De Stal.
Peter