Door Lienhard Schulz op de Duitstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7062674

Twee januaristormen heeft de heemtuin dit jaar al te verduren gehad. Toch bleef de schade beperkt tot wat afgebroken takken. Had dit te maken met goed onderhoud, of hebben we gewoon geluk gehad?

Er staan heel wat grote bomen in de heemtuin. Wanneer zo’n boom onverwachts omwaait kan de schade aanzienlijk zijn. De allergrootste bomen staan ook nog eens vlak achter de achtertuinen van de woningen aan de Weissenbruchlaan. We willen natuurlijk niet dat er een boom bij die mensen in de tuin terecht komt.
“Dood hout leeft” is een kreet die je de laatste jaren vaak hoort. Een dode boom stikt van de organismen die het dode hout afbreken. Alle voedingsstoffen die in de stam en de takken van de boom zijn opgeslagen, worden geconsumeerd en verteerd totdat er uiteindelijk voedingsstoffen overblijven waar een nieuwe boom weer van kan groeien.
Goed voor de natuur dus, zo’n afstervende of dode boom, maar een bezoek aan de tuin moet wel veilig blijven. Zieke of dode bomen kunnen we daarom niet laten staan tot ze vanzelf omvallen. Ook al is dat voor de natuur het beste.
Op werkdagen wordt regelmatig een rondje gewandeld. We bespreken dan de ontwikkelingen in de tuin en de werkzaamheden die noodzakelijk zijn. Tijdens die rondwandelingen letten we ook op de vitaliteit van de bomen. Meestal kun je door goed te kijken al zien of een boom gezond is.

dode takkenIn de zomerperiode moet een boom goed in het blad zitten. De kleur van het blad moet er mooi donkergroen uitzien en de kroon moet gesloten zijn. Wanneer je er te makkelijk doorheen kijkt dan laat de gezondheid vaak te wensen over. Ook wanneer er geen bladeren aan de uiteinden van de takken zitten, is dat een teken dat het niet goed gaat.

iepziekteWanneer een boom slecht in het blad zit dan kun je verder kijken wat de mogelijke oorzaak is. Zo kunnen er paddenstoelen op de boom groeien die aangeven dat de boom verzwakt is. De boom kan ook door een ziekte zijn aangetast zoals de iepenziekte of de essentaksterfte.
Wanneer een boom niet goed groeit en er bovengronds geen bijzonderheden worden geconstateerd, dan kijken we ook naar de bodem. Boomwortels hebben zuurstof nodig. Wanneer het grondwater te hoog komt dan stikken de wortels en sterven ze af. Ook wanneer de bodem opgehoogd wordt kunnen de wortels stikken door zuurstofgebrek.
Zodra we er van overtuigd zijn dat een boom te gevaarlijk wordt, dan halen we hem weg. Ook al gaat het soms om een mooie oude boom. Als het kan, laten we de stam liggen en de takken komen op de takkenril. Immers, “dood hout leeft”. Ook al ligt het op de grond.

De volgende werkdag is op 17 februari. We beginnen zoals altijd om 9:00 uur met koffie in De Stal.
Peter