De zomer is weer voorbij. Voor de heemtuin begint in oktober alweer het winterprogramma. Dat betekent dat niet meer iedere vrijdagavond in de heemtuin gewerkt wordt, maar iedere derde zaterdag van de maand.

In de zomerperiode bestaan de meeste werkzaamheden uit het terugdringen van woekerende plantensoorten. Hierdoor voorkomen we dat de biotoopjes die wij voor ogen hebben, overgroeid raken.

Heermoes en lidrus zijn wel onze taaiste tegenstanders in de heemtuin. Beide soorten behoren tot de familie van de paardenstaarten. Kort na de aanleg van de heemtuin in 1982 werden de eerste plantjes gesignaleerd. Vers opgebracht zand is ideaal voor heermoes en lidrus en het bloemrijke hooiland werd al snel minder bloemrijk.

PaardenstaartPaardenstaarten bloeien niet. Deze plantenfamilie ontwikkelde zich al voordat er bloemplanten bestonden. Net als varens, wolfsklauwen en mossen, vormen paardenstaarten sporen om zich te vermeerderen. Een tweede manier waarop heermoes en lidrus zich vermeerderen is door middel van wortelstokken. Hebben zij zich eenmaal op een geschikte locatie gevestigd, dan ontwikkelt zich een uitgebreid wortelgestel waaruit weer nieuwe planten ontstaan.

Eindelijk, na 35 jaar consequent maaien en afvoeren, hebben we de indruk dat heermoes en lidrus in het bloemrijke hooiland uit gewoekerd beginnen te raken.

Op de nieuw aangelegde dijk hebben beide soorten echter weer een geschikte groeiplek gevonden. Iedere week werden de jonge scheuten door ons verwijderd. Het zal ook hier een lange strijd worden. We zullen het nooit helemaal winnen, maar dat hoeft ook niet. Hier en daar een heermoes of lidrus is prima, als er daartussen maar heel veel mooie bloemen bloeien.

Naast het tegengaan van heermoes en lidrus besteden we ook aandacht aan andere woekerende soorten. In de bosrand zijn dat brandnetels, kleefkruid en berenklauw. In het water moeten we, meer dan voorheen, de strijd aangaan met lisdodde, grote egelskop en liesgras. Daar zullen we de komende winterperiode nog heel wat energie in moeten steken.

VrouwenakkerHet tegengaan van ongewenste soorten gaat in de akker nog een stapje verder. Hier heeft iedere gewenste soort zijn eigen plekje. Al het andere moet wijken. Hier geen natuurlijke ontwikkeling, maar er staan wel heel veel mooie soorten. Een heemtuin moet immers niet alleen educatief zijn, maar ook gewoon mooi om naar te kijken.


De eerste werkdag op de zaterdag, is op 21 oktober. We beginnen dan zoals gewoonlijk in de winterperiode om 9:00 uur met koffie in De Stal.
Peter