De Stal
De stal

De heemtuin is ontworpen door Jick Brandes en aangelegd in 1982. De tuin was oorspronkelijk 3500 m2 groot. Langs de rand van dit rechthoekige terrein bevindt zich een bosstrook met stinzenflora. Op een groot deel van het middenstuk is een bloemenweide aangelegd op vochtig zand. Verder vindt men er een akker met akkerbegeleidende flora en een kruidentuin, voedselarm veen, een vijver en een zanddijk met keermuur. In juni bloeien er enige duizenden rietorchissen. Er zijn takkenhopen opgebouwd voor vogels en kleine zoogdieren. Voor vogels zijn er ook nestkastjes opgehangen.
In 1999 is de heemtuin uitgebreid tot zo’n 1 ha oppervlak. In dit nieuwe gedeelte bevinden zich een hoogstamboomgaard met bijenkasten, een legakker, een houtkade, helofytenfilter, een plas, een dijk (grondwal) met inheems bomen en struiken en een griend. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers van het IVN. Een aannemer voert de grotere onderhoudswerkzaamheden uit.

Faciliteiten voor bezoekers:

Bij een aantal planten staan naambordjes. Er vinden regelmatig rondleidingen plaats. Van april t/m september iedere vrijdagavond tussen 19 en 21 uur tijdens onderhoudswerkzaamheden in de tuin. Van oktober t/m maart iedere 3e zaterdag van de maand tussen 9 tot 12 uur tijdens onderhoudswerkzaamheden in de tuin. Groepsrondleidingen zijn ook mogelijk na telefonische afspraak. In de bezoekersruimte kan gezorgd worden voor koffie, thee e.d.

IVN-heemtuin locatie: Kennedylaan 33a, Nieuwkoop Openingstijden: De tuin is altijd toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Ligging en bereikbaarheid: Openbaar vervoer: vanaf NS-station Woerden, Alphen a/d Rijn of Leiden met de bus naar Nieuwkoop. Vanaf halte Kennedylaan, 200 meter lopen.
Toegang: Gratis. Honden zijn niet toegestaan.
Contactpersoon: P. Pieterse, 0172 57 69 15.
 

De zomer is weer voorbij. Voor de heemtuin begint in oktober alweer het winterprogramma. Dat betekent dat niet meer iedere vrijdagavond in de heemtuin gewerkt wordt, maar iedere derde zaterdag van de maand.

In de zomerperiode bestaan de meeste werkzaamheden uit het terugdringen van woekerende plantensoorten. Hierdoor voorkomen we dat de biotoopjes die wij voor ogen hebben, overgroeid raken.

Voor de heemtuin is de winterperiode alweer voorbij. Vanaf 1 april stappen we over op het zomerrooster. Dat betekent dat er iedere vrijdagavond gewerkt wordt. Na al die werkzaamheden van de afgelopen maanden is het voorjaar weer in volle gang. Kom ook genieten in de heemtuin!

Op 11 maart doet IVN-Nieuwkoop mee met NLdoet. Op deze dag gaan we de paden in de heemtuin voorzien van een nieuwe schelpenlaag. Er komt een laagje van 2 cm schelpen op alle paden. Dit wordt een flinke klus. Zonodig gaan we op zaterdag 18 maart, de eerst volgende gewone werkdag, het werk afronden.