Lidmaatschap

Wilt u ook aan de slag met natuur- en milieueducatie in uw omgeving? U bent van harte welkom als lid van het IVN Nieuwkoop! Natuurkennis is niet altijd nodig: betrokkenheid is minstens zo belangrijk. Als lid van het IVN ontvangt u vier keer per jaar het landelijk tijdschrift Mens en Natuur, drie keer per jaar ons tijdschrift Tussen Zeggen en Schrijvers en de maandelijkse Nieuwsbrief. In de Nieuwsbrief staan alle activiteiten van de komende maand vermeld. Zijn er kosten aan activiteiten verbonden, dan hebben leden altijd een gereduceerd tarief.
U kunt ook donateur worden van onze afdeling. We melden u dan niet aan als lid van de landelijke organisatie en u ontvangt dan niet het tijdschrift Mens en Natuur.

Natuurlijk vinden we het ook fijn als u deelneemt aan de activiteiten van onze werkgroepen. Daarbij verwachten we niet dat u alle vrije tijd aan onze vereniging besteedt. Met een beperkt aantal dagdelen per maand zijn we al heel blij!
U kunt zich aanmelden via onderstaand inschrijfformulier of via een E-mail naar ons secretariaat: secretariaat@ivn-nieuwkoop.nl

Wilt u eerst meer informatie voordat u lid of donateur wilt worden? Neemt u dan contact op met ons secretariaat.


Aanmeldingsformulier, velden met een * zijn verplicht

De contributie voor 2018

  • € 20,00 Lidmaatschap
  • €   7,50 huisgenoot-lid
  • € 16,00 donateur

Per 1 juli bedraagt de contributie de helft en per 1 oktober een kwart.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen dient voor 1 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden, daarna is volledige contributie verschuldigd.

Met het inzenden van dit formulier verplicht u zich tot het betalen van de contributie van het lopende jaar.

Wilt u geen machtiging afgeven? Maak dan de contributie over op het bankrekeningnummer van onze vereniging: NL04 INGB 0006 5651 02 ten name van Penningmeester IVN Nieuwkoop.