Logo het IVN

IVN is een landelijke vereniging die mensen betrekt bij natuur, milieu en landschap. Door middel van natuur- en milieueducatie zet het IVN zich in voor een duurzame, groene leefomgeving. Wij laten jong en oud de natuur van dichtbij beleven op een eenvoudige en toegankelijke manier. Ongeveer twintigduizend vrijwilligers zijn actief binnen alle IVN afdelingen in Nederland. Jaarlijks organiseren deze vrijwilligers met veel enthousiasme publieksactiviteiten voor jong en oud, zoals excursies, lezingen, evenementen, buitenlessen, cursussen, activiteiten rond landschapsonderhoud en bescherming van vogels en planten.

IVN Nieuwkoop is een bloeiende vereniging van ongeveer 250 leden en donateurs. Onze vereniging bestaat uit een aantal werkgroepen die educatieve activiteiten organiseren en uitvoeren. Alle informatie over deze werkgroepen vindt u op deze site onder de keuze Werkgroepen. IVN Nieuwkoop is een vereniging voor alle kernen van de gemeente Nieuwkoop. Bij al die activiteiten verliezen we niet uit het oog dat leden zich thuis moeten voelen in onze vereniging. Daartoe organiseren we elk jaar een ledendag en een nieuwjaarsreceptie en ook meer informele bijeenkomsten. In de werkgroepen is de sfeer ongedwongen en informeel. Er is altijd tijd voor koffie/thee met een versnapering en de werkgroepen die in de buitenlucht hun bezigheden uitvoeren, serveren ook soep en broodjes. We waarderen een ieders bijdrage, waarbij iedereen naar vermogen deelneemt.

Met het IVN op excursie