Ledenvergadering, u komt toch ook?

De notulen van de extra ledenvergadering van 3 oktober 2017, door Ton Pieterse in samenwerking met Anneke Hudig (concept- versie 2).

Beste leden en donateurs,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze extra algemene ledenvergadering op 3 oktober a.s. om 20.00 uur in de Stal van het IVN Nieuwkoop. De agenda en de notulen van de ALV van 31 januari 2017 treft u bijgaand aan.

Vriendelijke groeten, namens het bestuur
Ton Pieterse
secretaris

Ledenvergadering, u komt toch ook?

De notulen van de algemene ledenvergadering, door Gerda van der Ham in samenwerking met Harm Begeman (concept).

AAN ALLE LEDEN EN DONATEURS VAN HET IVN NIEUWKOOP

Hierbij nodigen wij U van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 31 januari 2017. Deze vergadering vindt plaats in de Stal, gelegen in de Heemtuin, Kennedylaan 33a te Nieuwkoop en begint om 20.00 uur.