Beste leden en donateurs,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze extra algemene ledenvergadering op 3 oktober a.s. om 20.00 uur in de Stal van het IVN Nieuwkoop. De agenda en de notulen van de ALV van 31 januari 2017 treft u bijgaand aan.

Vriendelijke groeten, namens het bestuur
Ton Pieterse
secretaris

Ledenvergadering, u komt toch ook?

De notulen van de algemene ledenvergadering, door Gerda van der Ham in samenwerking met Harm Begeman (concept).

AAN ALLE LEDEN EN DONATEURS VAN HET IVN NIEUWKOOP

Hierbij nodigen wij U van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 31 januari 2017. Deze vergadering vindt plaats in de Stal, gelegen in de Heemtuin, Kennedylaan 33a te Nieuwkoop en begint om 20.00 uur.

De adhoc Commissie ‘Hoe nu verder’ bestaande uit Ton Pieterse, Harm Begeman en Hans Oostwouder, heeft in opdracht van de Werkgroepen sinds 14 december gezocht naar nieuwe bestuursleden. Op dit moment is het nog niet gelukt goede kandidaten te vinden. (voorzitter, penningmeester, PR en activiteiten) Ons voorstel is daarom een interim bestuur te benoemen bestaande uit bovengenoemde personen met als opdracht om uiterlijk 1 september 2017 een nieuw bestuur te formeren. We zijn blij mee te delen dat Jaap Verlaere bereid is gevonden tot een bestuur toe te treden als algemeen lid. Wij stellen hierbij zijn kandidatuur voor: Jaap Verlaere te benoemen als algemeen bestuurslid;

Wij stellen u voor om de leden van de comissie te benoemen als interim bestuur. Omdat van het bestuur alleen de voorzitter in functie gekozen dient te worden stellen wij het volgende voor:

  • Harm Begeman te benoemen als bestuurslid (ad-interim);
  • Ton Pieterse te benoemen als bestuurslid (ad-interim);
  • Hans Oostwouder te benoemen als voorzitter (ad-interim);

De ad-interim periode te laten duren tot 1 september 2017;

Nieuwkoop 31-01-2017,
Ton Pieterse; Harm Begeman; Hans Oostwouder.