ledenvergadering

Eens per jaar legt onze vereniging aan alle leden en donateurs verantwoording af over het afgelopen jaar. Alle werkgroepen doen verslag van het vorige jaar en van hun plannen voor het volgende jaar. De penningmeester geeft het financiële overzicht van 2017. En er zijn bestuurs­verkiezingen: we zoeken al een tijdje een nieuwe voorzitter. Hebt u een tip of hebt u belangstelling, dan horen we dat graag van u. We maken er in ieder geval een gezellige avond van. De jaarvergadering vindt plaats dinsdag 27 februari in de Stal van 20-22 uur. Alle leden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging met alle stukken.

Ledenvergadering, u komt toch ook?

De notulen van de extra ledenvergadering van 3 oktober 2017, door Ton Pieterse in samenwerking met Anneke Hudig (concept- versie 2).

Beste leden en donateurs,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze extra algemene ledenvergadering op 3 oktober a.s. om 20.00 uur in de Stal van het IVN Nieuwkoop. De agenda en de notulen van de ALV van 31 januari 2017 treft u bijgaand aan.

Vriendelijke groeten, namens het bestuur
Ton Pieterse
secretaris

Ledenvergadering, u komt toch ook?

De notulen van de algemene ledenvergadering, door Gerda van der Ham in samenwerking met Harm Begeman (concept).