Voorblad getekend door Mirco Kistemaker

Kortgeleden vroeg iemand van de gidsen­cursus mij wat de betekenis was van de naam van ons blad Tussen Zeggen en Schrijvers. Wellicht hebben meer mensen zich dat al eens afgevraagd. Vandaar het volgende: Een zegge is een grassoort , vaak met een driekantige stengel, waarvan er heel veel soorten in ons gebied voorkomen. Moeraszegge, oeverzegge, cyperzegge, hangende zegge, om er een paar te noemen van de 50 à 60 zeggen, die in Nederland voorkomen. Veel zeggesoorten lijken op elkaar en zijn moeilijk te determineren.

Schrijvertjes zijn kleine kevertjes, die half boven en half onder het water rondzwemmen. Bij gebrek aan roer schieten ze alle kanten op, maar doordat zij behalve vier roeipootjes nog twee voelsprietjes hebben, die zo in de waterspiegel hangen, dat ze ieder trillinkje opvangen, botsen ze niet met hun groepsgenoten. Die sprietjes staan midden op de ogen die zo in een boven- en onderhelft zijn verdeeld. De bovenhelft houdt in de gaten wat zich in de lucht afspeelt, de afwijkende onderogen bestrijken het watergebeuren. Schrijvertjes kunnen ook vliegen en mocht hun sloot opdrogen, dan kunnen ze ook over land kruipen.

U ziet het: schrijvers zijn van alle markten thuis. Ze doen u graag verslag van hun belevenissen tussen de zeggen. Wilt u ook graag iets zeggen over uw natuurbelevenissen, schaart u zich onder de schrijvers van Tussen Zeggen en Schrijvers. De hoofdletters stammen nog uit de tijd, dat Joop v.d. Lippe deze naam verzon voor ons blad. Nu zijn hoofdletters verboden voor namen van planten en dieren. Maar onze naam heeft een dubbele betekenis, dus schrijven wij “Tussen Zeggen en Schrijvers”.

De voorplaat van Tussen Zeggen en Schrijvers werd destijds getekend door de nog jonge, getalenteerde Mirco Kistemaker. Hij verongelukte in 1982 tijdens een fietsvakantie in de Eifel. Met deze mooie tekening blijven wij hem gedenken.

Guus Domna

Tussen Zeggen & Schrijvers oktober 2015

Naar archief IVN-Alphen a/d Rijn Bont Allerlei digitaal