Aan alle leden en donateurs van IVN Nieuwkoop.
Wij nodigen u uit voor de extra algemene ledenvergadering op dinsdag 3 oktober 2017 om 20.00 uur in de Stal Kennedylaan 33a te Nieuwkoop.

Indien er leden of donateurs zijn die een agendapunt willen aandragen dan kan dat tot 28 september 2017 via email naar het secretariaat. ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

AGENDA
  1. Opening;
  2. Ingekomen stukken en mededelingen;
  3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 31 januari 2017, zie bijlage
  4. Bestuursverkiezingen:

    Hans Oostwouder en Ton Pieterse zijn aftredend, respectievelijk als interim- voorzitter en interim-secretaris en zijn niet herkiesbaar. Harm Begeman is aftredend als bestuurslid en herkiesbaar als interim-voorzitter tot en met de nieuwe ALV medio februari 2018. Verkiesbaar nieuwe bestuursleden: Ruud Hartog als penningmeester en Anneke Hudig als secretaris. Tegenkandidaten dienen voor aanvang van de vergadering te worden ingediend, voorzien van de handtekening van tenminste 5 leden.

  5. Plannen tot de ALV van medio februari 2018.
  6. Rondvraag en sluiting.

Wij verzoeken u de stukken, voorafgaande aan de vergadering, te lezen, zodat u gericht vragen kan stellen. Na het officiële gedeelte is er een gezellig samenzijn.
Wij rekenen op u, tot dinsdag 3 oktober in de stal.

Vriendelijke groeten, namens het bestuur
Ton Pieterse
secretaris

Toelichting bij agendapunt 3.

Gebruik het icoontje in de rand van het venster om het document te downloaden of in een volledig scherm te bekijken.