Groep bij sloot
Knotten Actie

Natuurgidsen kunnen wonderlijke en spannende verhalen vertellen. De bron is onuitputtelijk, want in de natuur valt van alles te zien en te beleven. De IVN-afdelingen Alphen en Nieuwkoop leiden een nieuwe lichting gidsen op. Naar verwachting eindigt dat met een feestelijke uitreiking van diploma’s IVN-Natuurgids op zaterdag 18 juni 2016. Dan hebben de cursisten er anderhalf jaar op zitten. In die tijd hebben ze een reeks van meer dan 25 avondbijeenkomsten achter de rug en ongeveer evenveel excursies in het veld. Beurtelings in en rondom Alphen en Nieuwkoop.

Op die manier worden de deelnemers in theorie en praktijk vertrouwd gemaakt met het lezen van het landschap, natuurbeheer, cultuurhistorie, de toekomst van het Groene Hart, inzicht in biodiversiteit, duurzaamheid, en natuurlijk met bomen en planten, hun leefmilieus, herkenning van vogels, vlinders, insecten, vissen, amfibieën, enz. Ze leren de kneepjes van presenteren en organiseren, het opzetten van een workshop of tentoonstelling. En eenieder inventariseert het hele jaar rond een zelf gekozen gebiedje en schrijft daarover een verslag. De afronding bestaat uit een kleine excursie in het gekozen terrein.

Sinds januari 2015 zijn week in, week uit deskundige inleiders en ervaren natuurkenners met de cursus in de weer. Dat klinkt serieus en dat is het ook, maar tevens wordt er veel plezier beleefd en vooral ook gelachen. Natuur leren kennen en beleven is tenslotte een plezierige bezigheid.

Wie een indruk wil krijgen hoe het er bij zo’n gidsenopleiding aan toegaat, kan hieronder aan de hand van foto’s en korte notities het verloop volgen.

Wil je informatie over de cursus dan kan men contact opnemen met Hans Oostwouder emailadres = Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Op de Klimaattop van de Verenigde Naties in Parijs op 12 december 2015 hebben de wereldleiders afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt dient te blijven tot 2 graden. Dit betekent dat er onder meer snel een einde moet komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, om zo de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. In de Natuurgidsencursus wordt, gelet op de missie van IVN, veel aandacht besteed aan ‘duurzaamheid’. Dit thema wordt vanuit verschillende perspectieven bekeken: vanuit de natuurgids, de consument, de overheid maar ook het bedrijfsleven.

Natuurbescherming kan niet los gezien worden van een duurzame omgang met onze aarde. In de Natuur­gidsencursus wordt dan ook veel aandacht geschonken aan duur­zaam­heidsthema’s in relatie tot de natuur. Het gaat dan niet alleen om ons eigen gedrag, maar bijvoorbeeld ook wat we van de natuur kunnen leren als het gaat om de kringlopen van grondstoffen. Alles wat in de natuur wordt gemaakt gebeurt met relatief weinig energie en met grondstoffen die lokaal in overvloed aanwezig zijn. Als we deze basisprincipes weten te vertalen naar ons eigen leven dan zijn we al een heel eind op weg met een duurzame samenleving.

duurzaam Alphen a/d Rijn

Op 26 september jl. organiseerde het IVN een bijeenkomst voor een 30-tal Natuurgidsen in opleiding. Deze bijeenkomst maakt deel uit van het duurzaamheidsprogramma binnen de opleiding, zodat de toekomstige natuurgidsen het thema ‘duurzaamheid’ kunnen uitdragen in excursies, jeugd- en scholenprogramma’s, acties en evenementen.
Dit sluit goed aan bij het recent vastgestelde duurzaamheidsbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn, waarin samenwerking met de samenleving wordt nagestreefd. Duurzaamheidscoördinator Anka Silvertand en Afvalregisseur Dico Kuijper waren dan ook graag bereid een bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst van het IVN. Wat betreft het duurzaamheidsbeleid is de stip op de horizon benoemd, en de ambities van de gemeente en de samenleving. Maar ook hoe hier praktisch invulling aan gegeven wordt.
Het doel van het afvalbeleid is om in 2020 meer dan 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Alphen Afvalvrij. Sinds september 2014 worden daartoe PMD verpakkingen (Plastics, Metalen en Drinkpakken) gescheiden ingezameld. Hiermee was gemeente Alphen aan den Rijn de eerste gemeente in Nederland én blijft er minder restafval over.
Naast de gemeentelijke bijdrage was er ook nog een bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Jacob Vermeulen van Indaver vertelde over de vergistingsinstallatie, waardoor het aardgasnet met groen gas wordt gevoed. Een mooi voorbeeld van Bio Power.
Hans Blom van het IVN vond de bijeenkomst zeer succesvol: “De natuurgidsen in opleiding zijn verrijkt met veel (praktische) kennis over duurzaamheid en afval. Ook waren zij onder de indruk van het mooie Ecopark en het Huis voor de Duurzaamheid en hebben ze in de bijeenkomst inspiratie opgedaan om met duurzaamheid in hun eigen omgeving en als lid van IVN verder te gaan”.
De eerste afspraken voor verdere samenwerking (de landelijke opschoondag) zijn reeds gemaakt. Een mooi voorbeeld van “Samen Duurzaam Doen”.

Zegerslootgebied spreekbeurt Paardenkastanje


Zegerslootgebied spreekbeurt paardenkastanje