De otter

Vorig jaar hebben we een lezing georganiseerd over de otter in de Nieuwkoopse Plassen. Er was veel belangstelling, daarom herhalen we de lezing. Opnieuw staat de otter centraal maar we besteden nu ook aandacht aan andere interessante zoogdieren die daar leven, zoals de wezel, de hermelijn, de bunzing en de boommarter. Dieren die net als de otter niet zo eenvoudig te zien zijn. Door zogenaamde cameravallen is het mogelijk opnamen te maken van dieren ook als ze in de nacht actief zijn. Op die manier is het mogelijk een beeld te krijgen van hun voorkomen.
Hans Blom, vrijwilliger bij Natuurmonumenten, verzorgt de lezing en toont opnamen uit die cameravallen en bespreekt de toekomst van de otter en de andere zoogdieren in ons plassengebied. Deze lezing vindt plaats op woensdag 7 februari, 20-22 uur in ons verenigingsgebouw de Stal, Kennedylaan 33a, Nieuwkoop.
U bent van harte welkom deze avond bij te wonen, de toegang is gratis. Er is parkeergelegenheid voor het gebouw.