De avond zal worden verzorgd door Bas Bijl, die al jaren een actieve rol speelt bij de bescherming van deze boeiende vogelsoorten.

Aan bod komen uilensoorten, die in Europa voorkomen, maar vooral de soorten, die men in onze omgeving kunt aantreffen. Tijdens de lezing zullen dia's worden getoond en de geluiden van diverse soorten uilen te beluisteren zijn. Wij zullen onder andere antwoord krijgen op de volgende vragen: Waaraan kun je zien, dat bepaalde soorten alleen ’s nachts erop uitgaan of ook voor een deel overdag? En hoe is het met de stand van de diverse uilensoorten en welke maatregelen nemen we om de soorten te behouden dan wel toe te laten nemen?

Na de pauze komen de roofvogels aan bod. We beginnen met de bekendste soorten. Mede aan de hand van de beelden zal worden verteld waaraan wij de soorten kunnen herkennen. Inmiddels weten we dat twee soorten roofvogels zich hier in Nederland meer en meer beginnen te vestigen. Ook deze nieuwkomers zullen worden belicht. Het gaat dus beter met de roofvogels. Zijn zij verantwoordelijk voor de afname van andere vogelsoorten? Of heeft dit andere oorzaken?

Plaats: De Stal, Kennedylaan 33A, 2421EM Nieuwkoop
Datum: 10 oktober aanstaande van 20 uur tot 22 uur.

De toegang is gratis. Een kleine bijdrage wordt verwacht voor eventueel te gebruiken consumpties.