kruidengeneeskunde

Op donderdag 22 februari organiseren we in de Stal een lezing over Kruiden­genees­kunde.
Mieke Bult is gediplomeerd Kruidengeneeskundige en kan ons veel vertellen over de kruiden die in onze omgeving groeien en de werking hiervan op onze gezondheid. De lezing is vanaf 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis

De otter

Op woensdag 7 februari, 20-22 uur houdt Hans Blom, vrijwilliger bij Natuurmonumenten, een lezing over de otter in de Stal. Vorig jaar was er veel belangstelling, daarom herhalen we de lezing. We besteden nu ook aandacht aan andere interessante zoogdieren die in het Nieuwkoopse plassengebied leven, zoals de wezel, de hermelijn, de bunzing en de boommarter. U bent van harte welkom deze avond bij te wonen, de toegang is gratis.

Ons verenigingslid Michiel Hoogerwerf werkt in wat hij het mooiste land van Oost-Afrika noemt: Kenya.
Een land rijk aan heel verschillende landschappen: grote meren, hoge bergen, droge en ook natte gebieden. Dat levert een zeer gevarieerde flora en fauna op: meer dan 1000 vogelsoorten bijvoorbeeld.
Alle grote wilde zoogdieren komen in het land voor: olifanten, neushoorn, giraffe, buffel, leeuw.
Op woensdag 17 januari laat Michiel ons kennismaken met Kenya met veel mooie dia's en een interessant verhaal.

Energie besparen waar het kan

IVN-nieuwkoop heeft een sinds kort een nieuw verwarmingssysteem in gebruik genomen om de Stal te verwarmen zonder aardgas. Reden om de pers uit te nodigen om eens een keer langs te gaan. Loek Sassen schreef een artikel in het Witte Weekblad - Nieuwkoop lokaal, van 25 januari 2018. Lees het artikel via deze link of open 'Lees meer' om een kopie te bekijken van het artikel op papier. Het artikel is tevens een vooraankondiging van de lezing van Jacques de Waard over stroomvoorziening aan particulieren op woensdag 14 maart. De heer de Waard is grondlegger van de coöperatie Zon op de Meije, waarbij IVN-Nieuwkoop aangesloten is.