Dinsdag 10 oktober een presentatie over uilen en roofvogels in de Stal. De avond zal worden verzorgd door Bas Bijl, die al jaren een actieve rol speelt bij de bescherming van deze boeiende vogelsoorten.
Aan bod komen uilensoorten, die in Europa voorkomen, maar vooral de soorten, die men in onze omgeving kunt aantreffen. Na de pauze komen de roofvogels aan bod.

13 oktober wordt een bijzondere avond voor kinderen vanaf 9 jaar om een echte vleermuizenkenner te worden!
Met een spannende speurtocht in de heemtuin van het IVN leer je écht alles over de vleermuis. Daarna ga je vanaf de loswal in Noorden de Nieuwkoopse Plassen op. Daar ga je op zoek naar water, dwerg- en meervleermuizen!

Jick Brandes laat middels een fotorapportage zien dat het treurig gesteld is met het bermbeheer in de gemeente Nieuwkoop.
Harm Begeman vraagt in een brief aan het college of dit wel in overeenstemming is naar het streven naar een 'groene, kleurrijke omgeving' zoals naar de burgers toe wordt gecommuniceerd en biedt hulp aan om het bermbeheer te verbeteren..

Het Groene Hart en de Nieuwkoopse Plassen zijn voor de 700.000 bewoners en 7 miljoen omwonenden een plek voor rust en ontspanning. Als kind leerden we al op school dat het Groene Hart 'de longen' van de Randstad zijn.
De Nieuwkoopse Plassen zijn deels stiltegebied en Europees beschermd als Natura2000-gebied. De natuurwaarden in het zeldzame laagveen­moerasgebied zijn heel bijzonder en steeds zeldzamer. De purperreiger, de lepelaar, de otter en de talrijke bijzondere planten getuigen hiervan.

Gevolgen van uitbreiding van het vliegverkeer

Oren dicht!

Over de gevolgen vliegverkeer op de natuur is nog relatief weinig bekend. Uit onderzoek blijkt wel dat de dichtheid van bepaalde vogel­populaties tot 40 procent kan afnemen door het geluid van intensief vliegverkeer. Ook stoten vliegtuigen onder meer stikstof, benzeen en fijnstof uit wat een negatief effect heeft op de biodiversiteit. Over de effecten op de gezondheid van de mens is wel wat meer bekend. Er is een verband vastgesteld tussen geluidshinder en bepaalde aandoeningen (verhoogde bloeddruk, slaapverstoring en concentratie­problemen). Dichtbij Schiphol is de levensverwachting van mensen vier maanden tot een jaar korter dan gemiddeld als gevolg van de uitstoot van fijnstof.